Avgift och CSN

Här hittar du information om Silversmide och smyckesdesigns avgift, finansiering och studiemedel från CSN

Avgift och finansiering

Utbildningen har en avgift på 88 000 kr, varav 2 000 kr är en administrationsavgift. Observera att vi skickar faktura på administrationsavgiften endast till de som blivit antagna till utbildningen (de som har reservplatser får ingen faktura på förrän de blivit antagna). Merkostnadslån för större delen av avgiften kan sökas från CSN. I avgiften ingår enklare förbrukningsmaterial.

Materialkostnader

Kostnad för material tillkommer. Kostnaden varierar beroende på hur stort och i vilka material du väljer att göra dina uppgifter. Silverpriset har gått upp kraftigt de senaste åren och du får räkna med en materialkostnad om cirka 500 - 1 500 kr per månad.

Information om CSN

Kvoten hos CSN för denna utbildning är A3, som normalt är avsedd för studier på gymnasienivå. Utbildningen är dock på eftergymnasial nivå till sitt innehåll, det är bara studiemedelskvoten som är på gymnasienivå.

1. När du blivit antagen till utbildningen använder du ditt antagningsbesked från Yh-antagning för att söka studiemedel från CSN. Det behövs inget personligt intyg utan det går bra att använda antagningsbeskedet från Yh-antagning i ansökan om studiemedel och merkostnadslån hos CSN. På CSNs hemsida står det att det krävs ett personligt intyg på kostnaden för undervisningsavgiften men det gäller ej för våra Konst- och kulturutbildningar.

Den totala utbildningsavgiften om 88 000 kr per läsår delas upp och debiteras terminsvis. Fakturan skickas ut två veckor efter terminsstart på respektive termin.

Läsåret 2021-2022 pågår mellan 2021-08-30 och 2022-06-03.

2. Beslutet om studiemedel mailas till dig i form av en pdf. Beviljas du studiemedel finns det i denna pdf en studieförsäkran som du behöver skriva ut och ta med till skolan första skoldagen eller så snart du får ditt beslut från CSN. Denna blankett signeras av skoladministrationen och du skickar den sedan påskriven till CSN. Först när CSN får denna signerade blankett betalas ditt beviljade studiemedel ut.

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via
skoladmin@folkuniversitetet.se eller 08-789 42 00.