Ansökan

Välkommen med din ansökan till utbildningen Silversmide och Smyckesdesign. Sista ansökningsdag är 26 maj 2021.

Arbete med silversmide

Gör din ansökan här

Behörighetskrav

Sökande ska ha genomgått svensk gymnasieutbildning eller motsvarande utländsk utbildning. Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart arbetsprov och personligt brev.

Krav på särskilda förkunskaper
Inlämnat arbetsprov och personligt brev som godkänts av den antagningsgrupp som utsetts av utbildningens ledningsgrupp.

Läs mer

Urval och arbetsprover

Utbildningen vänder sig till dig som har ett fördjupat intresse för formgivning och därför ber vi dig att skicka in ett arbetsprov samt ett personligt brev. En antagningsgrupp går igenom alla arbetsprover och värderar individuellt uttryck/formspråk och förmåga till kreativa lösningar. När vi ser dina arbetsprover letar vi inte efter en färdig formgivare utan efter en nyfikenhet och en vilja att utvecklas.

Du ansöker med:

1. Gymnasiebetyg
Kopia av betygsdokument ska bifogas med ansökan. Betyg från utlandet ska valideras hos UHR före ansökan. Betyget bifogas i ansökan som PDF.

Behörighet utan betygsdokument
Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart praktiskt arbetsprov och personligt brev.

2. Personligt brev
Skriv ett brev om max en A4 sida. Berätta i ditt brev om:

  • Dig själv och ditt arbetsprov 
  • Dina erfarenheter av silversmide och smyckesdesign
  • Varför du vill gå den här utbildningen
  • Var du tror att du befinner dig om tre år.

    Det personliga brevet bifogas i ansökan som PDF.

3. Praktiskt arbetsprov
Teckna av ett objekt i relation till en kropp. Teckningen ska göras för hand, i valfri teknik (till exempel blyerts eller tusch men ej dator eller kollage).

Arbetsprovet bifogas i ansökan som PDF eller JPG.

Avgift och finansiering

Utbildningen har en avgift på 88 000 kr, varav 2 000 kr är en administrationsavgift. Merkostnadslån för större delen av avgiften kan sökas från CSN. I avgiften ingår enklare förbrukningsmaterial. Observera att vi skickar faktura på administrationsavgiften endast till de som blivit antagna till utbildningen (de som har reservplatser får ingen faktura på förrän de blivit antagna).

Materialkostnader

Kostnad för material tillkommer. Kostnaden varierar beroende på hur stort och i vilka material du väljer att göra dina uppgifter. Silverpriset har gått upp kraftigt de senaste åren och du får räkna med en materialkostnad om cirka 500 - 1 500 kr per månad.

Information om CSN

Kvoten hos CSN för denna utbildning är A3, som normalt är avsedd för studier på gymnasienivå. Utbildningen är dock på eftergymnasial nivå till sitt innehåll, det är bara studiemedelskvoten som är på gymnasienivå.

1. När du blivit antagen till utbildningen använder du ditt antagningsbesked från Yh-antagning för att söka studiemedel från CSN. Det behövs inget personligt intyg utan det går bra att använda antagningsbeskedet från Yh-antagning i ansökan om studiemedel och merkostnadslån hos CSN.
På CSNs hemsida står det att det krävs ett personligt intyg på kostnaden för undervisningsavgiften men det gäller ej för våra Konst- och kulturutbildningar.

Den totala utbildningsavgiften om 88 000 kr per läsår delas upp och debiteras terminsvis. Fakturan skickas ut två veckor efter terminsstart på respektive termin.
Läsåret 2020-2021 pågår mellan 2020-08-31 och 2021-06-04

2. Beslutet om studiemedel mailas till dig i form av en pdf. Beviljas du studiemedel finns det i denna pdf en studieförsäkran som du behöver skriva ut och ta med till skolan första skoldagen eller så snart du får ditt beslut från CSN. Denna blankett signeras av skoladministrationen och du skickar den sedan påskriven till CSN. Först när CSN får denna signerade blankett betalas ditt beviljade studiemedel ut.

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via
skoladmin@folkuniversitetet.se eller 08-789 42 00.