Ansökan Konstnärlig grundutbildning

Nu behandlar vi de ansökningar som kommit in. Är du intresserad av att lämna in en sen ansökan till eventuella restplatser så är du varmt välkommen!

Skulptur i papier mache och textil upphissad i Kupolens tak.

Lämna en sen ansökan

Behörighetskrav

Du som söker ska ha genomgått svensk gymnasieutbildning eller motsvarande utländsk utbildning. Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart arbetsprov och personligt brev.

Krav på särskilda förkunskaper
Inlämnat arbetsprov och personligt brev som godkänts av den antagningsgrupp som utsetts av utbildningens ledningsgrupp.

Urval och arbetsprover

Utbildningen vänder sig till dig som har ett fördjupat intresse för konst, därför ber vi dig att skicka in ett arbetsprov samt ett personligt brev. En antagningsgrupp går igenom alla arbetsprover och värderar individuellt uttryck/formspråk, förmåga till kreativa lösningar samt engagemang och motivation i förhållande till den sökta utbildningens fält. När vi ser dina arbetsprover letar vi inte efter en färdig konstnär utan efter en nyfikenhet och en vilja att utvecklas.

Du ansöker med:

1. Gymnasiebetyg
Kopia av betygsdokument. Betyg från utlandet ska valideras hos UHR före ansökan.
Betyget bifogas i ansökan som PDF.

Behörighet utan betygsdokument
Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart praktiskt arbetsprov och personligt brev.

2. Personligt brev
Skriv ett brev om max 2000 tecken. Berätta i ditt brev om:
• Ditt arbetsprov.
• Varför du vill gå den här utbildningen.
• Var du tror att du befinner dig om tre år.
• Beskriv ett konstverk eller bild som intresserar/inspirerar dig.

Det personliga brevet bifogas i ansökan som PDF märkt ”Personligt brev”.

3. Praktiskt arbetsprov
Gemensam uppgift 2024:
- Teckna av ett objekt i ditt hem som betyder något för dig. Objektet ska avbildas i en främmande miljö/kontext. Teckningen ska göras för hand, i valfri teknik (till exempel blyerts eller tusch men ej dator eller kollage).
Portfolio:
- Bifoga bilder på 2-3 valfria egna arbeten (valfri teknik). Det kan vara både färdiga och ickefärdiga projekt/objekt.

Arbetsproverna bifogas som PDF eller JPG, tydligt märkta med ”Portfolio” respektive ”Uppgift2024”

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via
e-post: skoladmin@folkuniversitetet.se eller telefon: 08-789 42 00.