Ansökan

Välkommen med din ansökan till Konstnärlig grundutbildning. Sista ansökningsdag är 26 maj 2021.

Skulptur av bollar

Gör din ansökan här

Behörighetskrav

Du som söker ska ha genomgått svensk gymnasieutbildning eller motsvarande utländsk utbildning. Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart arbetsprov och personligt brev.

Krav på särskilda förkunskaper
Inlämnat arbetsprov och personligt brev som godkänts av den antagningsgrupp som utsetts av utbildningens ledningsgrupp.

Läs mer

Urval och arbetsprover

Utbildningen vänder sig till dig som har ett fördjupat intresse för konst, därför ber vi dig att skicka in ett arbetsprov samt ett personligt brev. En antagningsgrupp går igenom alla arbetsprover och värderar individuellt uttryck/formspråk, förmåga till kreativa lösningar samt engagemang och motivation i förhållande till den sökta utbildningens fält. När vi ser dina arbetsprover letar vi inte efter en färdig konstnär utan efter en nyfikenhet och en vilja att utvecklas.

Du ansöker med:

1. Gymnasiebetyg
Kopia av betygsdokument. Betyg från utlandet ska valideras hos UHR före ansökan.
Betyget bifogas i ansökan som PDF.

Behörighet utan betygsdokument
Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart praktiskt arbetsprov och personligt brev.

2. Personligt brev
Skriv ett brev om max 2000 tecken. Berätta i ditt brev om:

  • Dig själv och ditt arbetsprov.
  • Varför du vill gå den här utbildningen.
  • Var du tror att du befinner dig om tre år.
  • Beskriv ett konstverk eller bild som intresserar/inspirerar dig.

Det personliga brevet bifogas i ansökan som PDF.

 3. Praktiskt arbetsprov
Obligatoriska uppgifter 2021:

– Teckna av ett objekt i ditt hem som betyder något för dig. Objektet ska tecknas av i en främmande miljö/kontext. Teckningen ska göras för hand, i valfri teknik (till exempel blyerts eller tusch men ej dator eller kollage).

– Portfolio: Bilder på 2-4 valfria egna arbeten (valfri teknik). Det kan vara både färdiga och ickefärdiga projekt/objekt.

Arbetsproverna bifogas som PDF eller JPG, märkta med ”Portfolio” respektive ”Uppgift2021”

Avgift och finansiering

Utbildningen har en avgift på 32 000 kr varav 2 000 kr är en administrativ avgift. Merkostnadslån kan sökas från CSN. I avgiften ingår enklare förbrukningsmaterial. Utöver detta tillkommer kostnader för eget arbetsmaterial om cirka 5 000 kr.

Observera att vi skickar faktura på den administrativa avgiften endast till de som blivit antagna till utbildningen (de som har reservplatser får ingen faktura förrän de blivit antagna).

Information om CSN

Kvoten hos CSN för denna utbildning är A3, som normalt är avsedd för studier på gymnasienivå. Utbildningen är dock på eftergymnasial nivå till sitt innehåll, det är bara studiemedelskvoten som är på gymnasienivå.

1. När du blivit antagen till utbildningen använder du ditt antagningsbesked från Yh-antagning för att söka studiemedel från CSN. Det behövs inget personligt intyg utan det går bra att använda antagningsbeskedet från Yh-antagning i ansökan om studiemedel och merkostnadslån hos CSN.
På CSNs hemsida står det att det krävs ett personligt intyg på kostnaden för undervisningsavgiften men det gäller ej för våra Konst- och kulturutbildningar.

Den totala utbildningsavgiften om 32 000 kr per läsår delas upp och debiteras terminsvis. Fakturan skickas ut två veckor efter terminsstart på respektive termin.
Läsåret 2020-2021 pågår mellan 2020-08-31 och 2021-06-04.

2. Beslutet om studiemedel mailas till dig i form av en pdf. Beviljas du studiemedel finns det i denna pdf en studieförsäkran som du behöver skriva ut och ta med till skolan första skoldagen eller så snart du får ditt beslut från CSN. Denna blankett signeras av skoladministrationen och du skickar den sedan påskriven till CSN. Först när CSN får denna signerade blankett betalas ditt beviljade studiemedel ut.

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via
e-post: skoladmin@folkuniversitetet.se eller telefon: 08-789 42 00.