Konstnärlig grundutbildning

På Konstnärlig grundutbildning får du en bred och gedigen bas av konstnärliga verktyg och metoder. Utbildningen är studiemedelsberättigande och förbereder dig för vidare studier på högskola.

Självporträtt

Konstnärlig grundutbildning är en Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige. Konst- och kulturutbildningar är en egen utbildningsform som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), som är en annan utbildningsform.

Om Konstnärlig grundutbildning

Under året på Konstnärlig grundutbildning arbetar du med olika gestaltningsarbeten inom bland annat måleri, teckning, skulptur, grafik, video, foto och installation. Du får god kunskap och erfarenhet av att arbeta i en konstnärlig process samt att tänka kritiskt och reflekterande kring ditt arbete. Undervisningen är processbaserad och blandar praktik med teori och diskussion.
Stor vikt läggs vid diskussion och genomgångar i såväl grupp som kring det enskilda arbetet. Vi arbetar mycket med utåtriktad verksamhet och gör varje år utställningar och samarbetsprojekt utanför skolan. Vårterminen avslutas med ett längre projektarbete.

Under utbildningen får du individuell handledning och stöd i din personliga konstnärliga utveckling och verktyg för att bygga upp en portfolio att använda när du söker dig vidare till högskola i Sverige eller internationellt.

Kursplan och utbildningsmål

Under utbildningen får du:

  • Kvalificerade, högskoleutbildade och yrkesverksamma lärare.
  • God tillgång till handledning, individuellt och i grupp.
  • God tillgång till lokaler där du kan arbeta med bland annat måleri, teckning, grafiktryck, lera, gips, betong, trä, andra skulpturala material, installation, foto, video och digitala verktyg.
  • Förståelse för det breda ämnesområdet konst och kunskaper om konstnärliga tekniker och material och processer.
  • Kunskaper i digitala tekniker, verktyg och programvara inom bland annat bild och videoredigering, grafisk form och illustration.
  • Verktyg för att sammanställa ditt arbete i en portfolio.
  • Arbeta i gemensam ateljé, vardagar kl. 9.00-17.00. Utbildningen omfattar 800 lärarledda timmar.
  • Regelbundna utvärderingar som ger dig inflytande över undervisningens innehåll och genomförande.

Efter avslutad utbildning kan du:

  • Söka vidare till konstnärlig högskola.
  • Se resultatet av din konstnärliga utveckling i form av två- och tredimensionella arbeten i olika tekniker.

Utbildningen är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan, studierna är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

 

Med reservation för ändringar.