Avgift och CSN

Här hittar du information om distansutbildningen Konst och Designs utbildningsavgift, fakturering och finansiering genom CSN.

Avgift

Utbildningen är 20 veckor och har en avgift 26 000 kr, varav 2 000 kr är en inskrivningsavgift. Du förväntas ha en egen dator. Utbildningsavgiften faktureras terminsvis i två delbetalningar och inskrivningsavgiften faktureras separat när du tackat ja till din plats. Läs mer under rubriken ”Fakturering”.

Utbildningen är studiemedelsberättigad och merkostnadslån kan sökas från CSN. Du kan läsa mer om hur du ansöker om studiemedel längre ner under rubriken ”Studiefinansiering och CSN”.

I våra Anmälningsvillkor - Konstskolan i Stockholm (folkuniversitetet.se) kan du ta del av våra regler för avgifter och betalning. Vänligen läs noga igenom villkoren innan du tackar ja.

Fakturering

Fakturan för inskrivningsavgiften
skickas endast till dig som har blivit antagen och tackat ja till erbjuden utbildningsplats.
- Antagna fr.o.m. början av juli får fakturan i augusti.
- Reservplacerade får fakturan efter att de har blivit antagna och tackat ja. Detta kan ta upptill 2 veckor.

Inskrivningsavgiften återbetalas inte vid avanmälan. I våra Anmälningsvillkor - Konstskolan i Stockholm (folkuniversitetet.se) kan du läsa om vad som gäller vid avanmälan.

Fakturan för utbildningsavgiften
skickas ca 2 veckor efter terminsstart och ska betalas senast inom 15 dagar.

Utbildningsavgiften ska vara betald i sin helhet innan utbildningens slut. I våra Anmälningsvillkor - Konstskolan i Stockholm (folkuniversitetet.se) kan du läsa om betalningsvillkoren.

Studiefinansiering och CSN

Merkostnadslån
Folkuniversitetets högskoleförberedande utbildningar står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och är studiemedelsberättigande. Det betyder att du kan ansöka om extra lån till utbildningsavgiften (merkostnadslån) och för ditt uppehälle genom CSN.
Läs mer: Merkostnadslån för extra kostnader – För dig med studiemedel - CSN

Bra att veta när du ansöker om studiemedel:
Studiemedelskvoten för denna utbildning är A3, som ger rätt till studiemedel på gymnasial nivå. Observera att utbildningen till sitt innehåll är på eftergymnasial nivå.

Mer detaljerad information om vad det innebär och vilken rätt till studiemedel du har kan du läsa om här: Konst- och kulturutbildningar - Studiemedel från CSN (konstkulturutbildning.se)

Terminstider:
Höstterminen 2023: 2023-09-04 - 2024-01-19 (v. 36-3)
Vårterminen 2024: 2024-01-22 - 2024-06-07 (v.4-23)

Så här gör du:
1. Ansök med ditt antagningsbesked
När du har blivit antagen och ska ansöka om studiemedel använder du ditt antagningsbesked från Yh-antagning.se.
(På CSN:s hemsida står det att du behöver skicka in ett personligt intyg för att styrka kostnaden för utbildningsavgiften, detta gäller inte för våra Konst- och kulturutbildningar. Det räcker med antagningsbeskedet när du ansöker.)

2. Lämna in studieförsäkran
Innan du kan få din första utbetalning måste du intyga att du ska studera enligt de uppgifter som står i beslutet från CSN. Det kallas för att du lämnar en studieförsäkran.

I vanliga fall på högskolan lämnas studieförsäkran direkt på CSN:s hemsida, men för Konst- och kulturutbildningar behöver du lämna in en blankett som heter ”Studieförsäkran”. Den måste både du och vi på skolan skriva under. Du får ett meddelande från CSN att blanketten, som är en pdf, finns i Mina sidor ungefär en vecka innan terminen börjar.

Skriv ut blanketten och ta med dig den till skolan redan vid första skoldagen. Du kan också skicka den med post till oss (adressen finner du längst ner) eller maila den till skoladmin@folkuniversitetet.se. Sedan skickar du in den signerade blanketten med post till CSN.

Vi kan tidigast signera fr.o.m. terminens första dag.

Läs mer: Studieförsäkran - CSN

3. Utbetalning
Det är först när CSN får den signerade blanketten som ditt studiemedel betalas ut.
Läs mer: Utbetalningar – datum för när pengarna kommer - CSN

Med reservation för ändringar.

Har du möjlighet att söka omställningsstudiestöd?
När du ansöker till våra utbildningar är du eventuellt berättigad att ansöka om omställningsstudiestöd som kan ge dig ekonomiskt stöd för att finansiera din utbildning. Stödet kan hjälpa dig att bredda din kompetens genom utbildning så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Stödet hanteras av CSN, Centrala studiestödsnämnden, och riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid.

Här kan du läsa mer om villkoren för omställningsstudiestöd, hur du ansöker och vem som kan få det.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via skoladmin@folkuniversitetet.se eller 08-789 42 00.