Avgift och CSN

Här hittar du information om Konst och Designs avgift, finansiering och studiemedel från CSN

Avgift och finansiering

Utbildningen har en avgift på 26 000 kr varav 2 000 kr är en administrativ avgift. Merkostnadslån kan sökas från CSN. I avgiften ingår enklare förbrukningsmaterial. Utöver avgiften tillkommer kostnader för eget arbetsmaterial samt kostnader för egen dator och eventuella programvaror.

Observera att vi skickar faktura på den administrativa avgiften endast till de som tackat ja till erbjuden plats (de som har reservplatser får ingen faktura förrän de blivit antagna).

Information om CSN

Kvoten hos CSN för denna utbildning är A3, som normalt är avsedd för studier på gymnasienivå. Utbildningen är dock på eftergymnasial nivå till sitt innehåll, det är bara studiemedelskvoten som är på gymnasienivå.

1. När du blivit antagen till utbildningen använder du ditt antagningsbesked från Yh-antagning för att söka studiemedel från CSN. Det behövs inget personligt intyg utan det går bra att använda antagningsbeskedet från Yh-antagning i ansökan om studiemedel och merkostnadslån hos CSN. På CSNs hemsida står det att det krävs ett personligt intyg på kostnaden för undervisningsavgiften men det gäller ej för våra Konst- och kulturutbildningar.

Fakturan för avgiften, 26 000 kr, skickas ut två veckor efter terminsstart.

Höstterminen pågår 2021-09-06 - 2022-01-21.

2. Beslutet om studiemedel mailas till dig från CSN i form av en pdf. Beviljas du studiemedel finns det i denna pdf en studieförsäkran som behöver signeras både av dig och av oss på skolan. För att vi ska kunna signera blanketten behöver du skicka den med post eller maila den till oss på skoladmin@folkuniversitete.se från och med terminens första dag kan vi signera blanketten. Först när CSN får denna signerade blankett betalas ditt beviljade studiemedel ut.

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via
skoladmin@folkuniversitetet.se eller 08-789 42 00.