Ansökan Konst och Design

Välkommen att lämna in en sen ansökan. Vi behandlar sena ansökningar löpande under sommaren och inför utbildningsstart.

Stillbild av bildspel från slututställning på Konstskolan.

Lämna en sen ansökan


Behörighetskrav

Du som söker ska ha genomgått svensk gymnasieutbildning eller motsvarande utländsk utbildning. Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart arbetsprov och personligt brev. 

Krav på särskilda förkunskaper

Inlämnat arbetsprov och personligt brev som godkänts av den antagningsgrupp som utsetts av utbildningens ledningsgrupp.

Urval och arbetsprover

Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa ditt intresse för konst och design. Därför ber vi dig att skicka in ett arbetsprov samt ett personligt brev.
En antagningsgrupp går igenom alla arbetsprover och värderar individuellt uttryck/formspråk och förmåga till kreativa lösningar. När vi ser dina arbetsprover letar vi inte efter en färdig konstnär eller designer utan efter en nyfikenhet och en vilja att utvecklas.

Du ansöker med:

1. Gymnasiebetyg
Kopia av betygsdokument. Betyg från utlandet ska valideras hos UHR före ansökan. Betyget bifogas i ansökan som PDF.

Behörighet utan betygsdokument
Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart praktiskt arbetsprov och personligt brev.

2. Personligt brev
Skriv ett brev om max en A4 där du berättar om:
- Dina arbetsprover
- En favoritkonstnär eller favoritdesigner och varför du uppskattar dennes arbeten.
- Varför du vill gå den här utbildningen

3. Praktiskt arbetsprov
Lämna in 2-max 3 arbetsprover som du själv väljer ut. Proverna bifogas i ansökan som PDF eller JPG och är i valfritt uttryck, t.ex. teckning eller skulptur.

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via e-post: skoladmin@folkuniversitetet.se eller telefon: 08-789 42 00.