Ansökan

Nu behandlar vi de ansökningar som kommit in. Är du intresserad av att lämna in en sen ansökan till eventuella restplatser så är du varmt välkommen!

Undervisning Konstskolan

Gör din ansökan här

Behörighetskrav

Du som söker ska ha genomgått svensk gymnasieutbildning eller motsvarande utländsk utbildning. Lägsta ålder för sökande till utbildningen är 18 år. Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart arbetsprov och personligt brev.

Urval och arbetsprover

Utbildningen vänder sig till dig som har ett fördjupat intresse för design därför ber vi dig att skicka in ett arbetsprov samt ett personligt brev. En antagningsgrupp går igenom alla arbetsprover och värderar individuellt uttryck/formspråk och förmåga till kreativa lösningar. När vi ser dina arbetsprover letar vi inte efter en färdig designer utan efter en nyfikenhet och en vilja att utvecklas.

Du ansöker med:

1. Gymnasiebetyg
Kopia av betygsdokument. Betyg från utlandet ska valideras hos UHR före ansökan.

Betyget bifogas i ansökan som PDF.

2. Behörighet utan betygsdokument
Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart praktiskt arbetsprov och personligt brev.

3. Personligt brev
Skriv ett brev om max 2 000 tecken. Berätta i ditt brev om:
- Dig själv och varför du vill gå den här utbildningen.
- Ditt val av objekt att teckna av (se arbetsprov).
- Var du tror att du befinner dig om tre år.

Det personliga brevet bifogas i ansökan som PDF.

4. Praktiskt arbetsprov
Obligatorisk uppgift 2020:
-Teckna av ett objekt i ditt hem som betyder något för dig. Objektet ska tecknas av i sin miljö. Teckningen ska göras för hand, i valfri teknik (till exempel blyerts eller tusch men ej dator eller kollage).

Arbetsprovet bifogas i ansökan som PDF eller JPG.

 

Avgift och finansiering

Utbildningen har en avgift på 52 000 kr varav 2 000 kr är en administrativ avgift. Merkostnadslån kan sökas från CSN. I avgiften ingår enklare förbrukningsmaterial. Utöver detta tillkommer kostnader för eget arbetsmaterial om cirka 5 000kr.

Observera att vi skickar faktura på den administrativa avgiften endast till de som blivit antagna till utbildningen (de som har reservplatser får ingen faktura förrän de blivit antagna).

Information om CSN

Kvoten hos CSN för denna utbildning är B1, det är samma kvot som för högskola eller universitet. Utbildningen ger dock inga högskolepoäng eftersom det inte är en akademisk utbildning.

1. När du blivit antagen till utbildningen använder du ditt antagningsbesked från Yh-antagning för att söka studiemedel från CSN. Det behövs inget personligt intyg utan det går bra att använda antagningsbeskedet från Yh-antagning i ansökan om studiemedel och merkostnadslån hos CSN.
På CSNs hemsida står det att det krävs ett personligt intyg på kostnaden för undervisningsavgiften men det gäller ej för våra Konst- och kulturutbildningar.

Den totala utbildningsavgiften om 52 000 kr per läsår delas upp och debiteras terminsvis. Fakturan skickas ut två veckor efter terminsstart på respektive termin.
Läsåret 2020-2021 pågår mellan 2020-08-31 och 2021-06-04

2. Beslutet om studiemedel mailas till dig i form av en pdf. Beviljas du studiemedel finns det i denna pdf en studieförsäkran som du behöver skriva ut och ta med till skolan första skoldagen eller så snart du får ditt beslut från CSN. Denna blankett signeras av skoladministrationen och du skickar den sedan påskriven till CSN. Först när CSN får denna signerade blankett betalas ditt beviljade studiemedel ut.

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via e-post: skoladmin@folkuniversitetet.se eller telefon: 08-789 42 00.