Keramik

Konst- och kulturutbildning Stockholm

Vill du arbeta med keramik? På utbildningen Keramik lär du dig hantverket samtidigt som du får en utbildning i konst- och designprocess. Utbildningen förbereder dig för vidare studier på högskola och är ett steg mot ett yrkesliv inom keramisk formgivning.

Ansök nu Öppnas i ett nytt fönster Fotografi föreställande man som arbetar med keramik.
Sista ansökningsdatum
2024-05-30
Omfattning
Heltid. HT24/VT25, 2 september 2024 – 5 juni 2025
Studiemedel
Utbildningen är avgiftsbelagd, studiemedelsberättigad och merkostnadslån för avgiften kan sökas från CSN.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på skoladmin@folkuniversitetet.se.

Läs också mer om avgift och CSN här.

Om Keramik

Keramik vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper i hantverkstekniker och utveckla din konstnärliga arbetsprocess. Utbildningen förbereder dig inför fortsatta studier genom att ge förståelse för och praktisk erfarenhet av ämnesområdet keramik. Den ger också konstnärliga verktyg, träning i hantverket och de tekniska metoder som krävs för att gestalta egna idéer.  Efter avslutad utbildning kan du söka dig vidare till högskolor nationellt och internationellt med utbildningar i keramik, keramisk formgivning och konsthantverk.

Utöver hantverkstekniker och konstnärlig arbetsprocess ingår studier i färg och form, materialkunskap samt konst- och designhistoria. Det praktiska arbetet varvas med teoretiska föreläsningar och genomgångar samt studiebesök på gallerier och i ateljéer.

Övningsuppgifter och projektarbeten resulterar i en individuell portfolio. Portfolion fungerar under utbildningen som en dokumentation av ditt arbete. Kontinuerlig dokumentation av den egna arbetsprocessen, samt redovisningar inför grupp och lärare, ger dig övning i att förhålla dig kritiskt till och presentera det egna arbetet. Dokumentationen och redovisningarna utgör också ett underlag för diskussioner och utvecklingsplan med lärare under utbildningen.

Utbildningen ges i Gustavsbergs porslinskvarter med egen verkstad och ateljé. Platsen bär med sig ett gediget arv som berikar utbildningen.

Den lärarledda undervisningen i keramikverkstad är i regel förlagd till måndagar, tisdagar och torsdagar. Egen studietid med skissuppgifter eller andra typer av uppgifter är förlagd till onsdagar och fredagar. Uppgifterna som utförs onsdagar och fredagar utförs i regel utanför skolans lokaler, exempelvis hemma vid egen studietid men kan också vara förlagda till Konstskolans ateljé/aula på Kungstensgatan 45 i Stockholm. Under perioder kan det förekomma schemaändringar där veckodagarna med lärarledd undervisning ändras så det är viktigt att vara beredd på att utbildningen kräver närvaro under alla vardagar. 

Med reservation för ändringar.