Jacob Erixson

Huvudlärare och undervisar i skulptur, tredimensionell form i det offentliga rummet, digitalt foto, grafisk design och fördjupningsarbete

Jacob Erixson utbildad på Konstfack och Royal College of Art i London och är idag yrkesverksam som konstnär och designer.

Mina ämnen kommer att handla om: 
Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt kring förhållandet mellan det konstnärliga arbetet och det privata, publika och digitala rummet.

Jacob Erixson

Jacob Erixson