Självklart att söka vidare till projektåret

Senast ändrad

Jemina Asp bestämde sig för att göra allvar av sina konstnärsdrömmar. Hon sökte till Konstskolans Konstnärlig grundutbildning och fortsatte direkt till Projektkonst. I dagarna fick hon besked att hon är antagen vid Konstfack i höst.

Jemina Asp

Berätta lite om din bakgrund.
– Jag har tidigare arbetat inom bemannings- och konsultbranschen och har haft ansvarsområden inom rekrytering, sälj och personalansvar. Har även varit med och startat upp en verksamhet inom samma område. Under föräldraledigheten fick jag möjlighet att stanna upp och insåg att jag bara måste förverkliga mina konstnärsdrömmar som jag haft sedan jag var sju år gammal och hade min första bildlektion. Jag sökte Konstnärlig grundutbildning på Folkuniversitetet och kom in.

Vad gjorde att sökte du den här utbildningen Projektkonst?
– Jag ville fördjupa mina kunskaper, hitta ett eget uttryck och ett spår att bygga vidare på för att kunna söka vidare till konsthögskolor. Och då jag var nöjd med grundutbildningen kändes det som en självklarhet att söka vidare till projektåret.

Vad tyckte du är det bästa med utbildningen?
– Lärarna! Att bli utmanad och få vägledning av dem har möjliggjort att jag kunnat fördjupa mig ytterligare i mina processer. Och att jag har fått en bra grund att stå på som jag tänker att jag kommer att kunna bära med mig till vidare studier och arbeten. Teorikursen var också givande och gav mig kunskaper att ta fasta på och sätta i relation till mitt eget arbete.

Vad är det viktigaste du tar med dig från utbildningen?
– Verktyg att kunna ta mig vidare i mina konstnärliga processer och framför allt ett ökat självförtroende. Att våga ställa frågor och utmana mig själv med att testa nya tekniker och områden som jag inte praktiserat inom tidigare. Och sedan alla fina kontakter med lärare och studerande!

Vad skulle du ge för råd till blivande studerande på utbildningen Projektkonst?
– Att ta vara på tiden och producera så mycket som möjligt för att sedan ha ett urval av verk att ha med i portfolion. Våga testa på nya metoder, material och medium och skriv mycket om ditt arbete under processens gång. Det underlättar när du sedan ska formulera dig i ditt arbete i portfolion.


Hur ser dina planer ut för framtiden?
– Jag vill fortsätta utveckla mitt konstnärliga arbete både tekniskt och teoretiskt och att hitta ett sammanhang där jag kan arbeta självständigt men även i projekt med andra. Och såklart fortsätta förverkliga alla idéer jag har. Det är det bästa jag vet.