Konstens kraft i samhället

Senast ändrad

Konst är idag multidisciplinärt, något som kan vara en utmaning när man utformar en konstnärlig utbildning. Jacob Erixson, huvudlärare på Konstskolan, ser dock positivt på denna mångfald, och lyfter fram vikten av att redan från början lära sig att arbeta processbaserat. – Konsten kan ta i princip vilka uttrycksformer och ämnen som helst i besittning, och det gör den väldigt kraftfull, säger Jacob Erixson.

Jakob Erixson

Hej, vem är du?
– Jag heter Jacob Erixson, är född i Uppsala och utbildad på Konstfack och Royal College of Art i London. Idag är jag yrkesverksam konstnär och designer och har min ateljé i Roslagen, där jag också bor.

Vad gör du på Konstskolan?
– Jag arbetar som huvudlärare, vilket innebär att jag både håller i undervisning och arbetar administrativt med utformningen av våra utbildningar.

Vilka utmaningar står du inför som huvudlärare?
– Konst är idag multidisciplinärt, och då står man såklart inför en utmaning hur man utformar en utbildning kring någonting med en sådan bredd. Men vi ser den mångfalden av uttryck som någonting positivt och försöker anpassa utbildningen på en individnivå.
– Därför lyfter vi in mer digitala medier och digitala arbetssätt i utbildningen samt ett mer konceptuellt och processbaserat förhållningssätt till konsten.

Varför ska man gå Konstskolan?
– Man ska söka till Konstskolan om man har en nyfikenhet inför olika konstnärliga medier och uttryck. Som konstvärlden ser ut idag så anser jag att det är viktigt att, redan på ett tidigt stadium, lära sig att arbeta processbaserat.
– På Konstskolan får du verktyg för att utveckla dit konstnärliga arbete på ett praktiskt och teoretiskt plan och för att undersöka olika idéer och frågeställningar. Konstskolan fungerar som en språngbräda vidare till konsthögskolor, och vi ger en undervisning som ligger i linje med dessa utbildningar.

Du är både designer och konstnär. Hur ser ditt eget konstnärliga arbete ut?
– Jag har haft utställningar på olika museer och gallerier runt om i världen och driver ett eget designföretag sedan 2014. På senare tid har jag främst arbetat med konstprojekt som rör offentliga miljöer. För mig har det varit bra att arbeta inom olika discipliner, dels för att jag är rastlös som person men också att det ena föder idéer till det andra.

Kan du säga något om dina tankar om konstens roll i samhället idag?
– Konst kan oroa och störa, och belysa sidor av samhället eller vår identitet ur nya perspektiv. Konsten kan idag ta i princip vilka uttrycksformer och ämnen som helst i besittning och det gör den väldigt kraftfull. Även om man inte arbetar direkt politiskt i sin konst så är den en spegling eller reflektion av den samtid man verkar inom.