Att vara kreativ ger mitt liv mening och tillfredsställelse

Senast ändrad

Under sitt år på utbildningen Silversmide & Smyckesdesign har Helene Kask haft chansen att utveckla både sina tekniska kunskaper och sin konstnärliga identitet. Att jobba kreativt och uttrycka sig genom skapandet är det hon tycker är det absolut roligaste med det hon gör. Till hösten väntar fortsatta studier på Konstfack!

Helene Kask

Du har gått utbildningen Silversmide & Smyckesdesign på Folkuniversitetet. Hur kom det sig att du sökte till den?
– Jag sökte till Silversmide & Smyckesdesign för att jag ville lära mig mer. Jag hade gått några helg-och kvällskurser tidigare men kände att jag ville satsa mer helhjärtat på detta. Det kändes spännande att få utforska och skaffa mig mer kunskaper inom både corpus och smyckeskonst.

Hur har du utvecklats och vad har du blivit bättre på under utbildningen?
– Jag har utvecklats mycket under det här året. Dels har jag haft möjligheten att arbeta mer konstnärligt och konceptuellt, dels har jag lärt mig mycket om själva hantverket och utvecklat mina tekniska kunskaper.

Har det hänt något som du inte hade förutsett under utbildningen?
– Tyvärr så var Covid -19 en oväntad händelse som påverkade utbildningen. Vi ställde om till distansundervisning under en tid vilket var en speciell situation. Givet förutsättningarna tyckte jag att det gick bra och att det gav mig och de andra i klassen nya insikter och infallsvinklar i vårt skapande. Spännande arbeten uppstod under denna tid. Jag gjorde till exempel ett halsband av strumpbyxor som låg hemma och samlade damm.

Vad är det viktigaste du tar med dig från utbildningen?
– Kombinationen av det tekniska och det konstnärliga.

Vad är roligast med det du gör?
– Det roligaste är definitivt att få skapa och uttrycka mig på mitt eget konstnärliga sätt. Under det här året har jag verkligen haft chansen att utforska min konstnärliga identitet och mitt eget uttryckssätt.

Vad är speciellt med att uttrycka sig konstnärligt i metall/smycken?
– Det känns fritt. Gränserna är utsuddade och det är endast din egen fantasi som sätter gränserna. I många fall är kroppen på ett eller annat sätt medverkande, men på vilket sätt det uttrycks och förmedlas är genom din egen tolkning.

Har du några förebilder inom området?
– Det finns många förebilder och inspiratörer inom detta område. Current Obsession, en tidning och en slags kreativ plattform, är bra på att skriva och uppmärksamma spännande kreatörer, verksamma inom området.

Vad har du för tips till blivande studenter på Silversmide & Smyckesdesign?
– Ta tillvara på tiden under utbildningen, det är en utmärkt möjlighet till ny kunskap. Lärarna är kompetenta och inspirerande med bred erfarenhet. På många av kurserna har man friheten att göra projekten antingen mer konstnärliga eller mer tekniska beroende på vad man själv vill ha ut av dem och lära sig mer av. Det är också viktigt att engagera sig och dela med sig av sina egna tankar och processer. På så vis utvecklas man både som individ och som kollektiv, tillsammans med sina klasskamrater.

Vad händer nu?
– Nu ska jag ha ett långt och skönt sommarlov innan jag börjar studera på Konstfack till hösten. Det gläder mig att många från klassen har gått vidare antingen som lärlingar eller blivit antagna på olika konsthögskolor.

Hur ser framtiden ut?
– I framtiden vill jag verka inom det här området och också kunna försörja mig på det. Att vara kreativ och uttrycka mig ger mitt liv mening och tillfredsställelse. Jag känner mig levande när jag skapar!