Hon vill skapa ett levande kulturliv i hela landet

Senast ändrad

Elizabeth Kettley Cronfalk håller just nu på att avsluta sin utbildning på Ädellab på Konstfack. Efter det tänker hon bygga upp en verkstad i Småland, där hon nu bor.

Elisabeth Kettley Cronfalk

Det var på en kvällskurs på Folkuniversitetet som hon hittade silversmidet, som kom att bli inkörsporten till det hon gör idag. Hon tror att samarbete konstnärer emellan är helt nödvändigt för att kunna utvecklas. I framtiden vill hon jobba för att skapa mötesplatser och diskussioner, och hoppas på så vis kunna bidra till ett levande kulturliv i hela landet.

Hur kom det sig att du sökte till utbildningen Silversmide & Smyckesdesign på Folkuniversitetet?
Jag sökte mig till en kvällskurs i silversmide för att jag ville lära mig ett hantverk. Efter första gångerna på kursen visste jag att jag var något på spåren. Materialet, verktygen, verkstaden och den goda stämningen gjorde mig nyfiken och gav mig massor med energi. Strax efter att jag gått två kvällskurser såg jag att det även fanns en ettårig utbildning, så jag sökte den och fick en plats.

Vad är det viktigaste du har tagit med dig från utbildningen på Folkuniversitetet?
Det var verkligen ett helt fantastiskt år. Det jag lärde mig under mitt år på Silversmide & Smyckesdesign har lagt grunden till mitt konstnärliga arbete idag. Våra lärare gav oss många verktyg och en stabil grund att stå på. Det självförtroende jag fått av att lära mig ett hantverk bär jag med mig och utvecklar hela tiden och är avgörande i mina konstnärliga val. Det var med ett stort stöd från mina lärare på silversmidesutbildningen som jag sökte mig vidare till högskola.

Vad är roligast med det du gör?
 – Det roligaste med det jag gör är att undersöka var olika gränser dras och se vad som händer om man försöker flytta dem, att rekonstruera mina invanda föreställningar. Att ha en hantverksbaserad kunskap ger dig en möjlighet att både jobba med och mot givna ramar. Det jag tycker är spännande är att se vad som händer när jag närmar mig ett ämnesområde genom ett annat, så som ljud/corpus eller smycke/performance. På vilka olika sätt kan jag vara en konsthantverkare? Det är en fråga jag gärna svarar på om och om igen genom mitt arbete.

Har du någon förebild inom ditt område?
 –
Det finns många jag går till för att hämta energi och inspiration. Både inom och utanför vårt fält. Inom vårt fält finns det många samtida Corpus- och smyckeskonstnärer som är jätteintressanta så som Matilda Frid, Lisa Fält, Sahar Tavasolian och Sofia Hammarberg för att nämna några. De är alla samtida och har starka egna konstnärskap vilket ger mig otroligt mycket styrka och en känsla av gemenskap inom vårt fält. Corpus är under en ständig omdefinition vilket jag tycker är mycket spännande. Alla dessa konstnärer bidrar på ett unikt sätt till den diskussionen.

Har du några tips till blivande studenter på Silversmide & Smyckesdesign?
 – Om man funderar på att lära sig mer om silversmide och smyckesdesign ger utbildningen på Folkuniversitet en bra grund att stå på. Du kan välja olika vägar efter utbildningen. I min gamla klass har nästan alla fortsatt att jobba med silversmide efter utbildningen på olika sätt. Som att starta eget, jobba på galleri, studera vidare till guldsmed eller till förberedande skolor som Nyckelviken och Leksands folkhögskola. Det som vi alla har gemensamt skulle jag säga, är att vi verkligen fick en stark känsla för hantverket och oavsett vad man ville göra efter utbildningen så har grundkunskaperna varit en fantastisk tillgång som vi alla kan luta oss mot.

Vad har du för drömmar och tankar om framtiden?
 – Just nu håller jag på att avsluta min utbildning på Ädellab och kommer efter det att bygga upp en verkstad i Småland där jag nu bor. Mina drömmar om framtiden är att starta gemensamma projekt med andra konstnärer. För att kunna utvecklas tror jag att samarbeten är helt avgörande. Jag kommer jobba för att skapa mötesplatser och olika plattformar som gynnar samarbeten och diskussion och hoppas kunna bidra till ett levande kulturliv i hela landet.

Om Elizabeth Kettley Cronfalk
Till sommaren blir Elizabeth Kettley Cronfalk färdig med sin kandidat på Ädellab, Konstfack. Från början studerade hon konst på Nyckelviken och Gerlesborg och intresserade sig för måleri. Efter konststudierna ägnade hon några år åt att spela musik. Det var först för fyra, fem år sedan som hon tog en kvällskurs på Folkuniversitet, och då hittade silversmidet som kom att blir inkörsporten till det hon gör idag. Hon jobbar oftast med corpus i relation till rumslighet och kropp och ljud i större format som installationer. Hennes nyfikenhet ligger ofta i att undersöka materialet, kroppen, hantverket och hur de samverkar.