Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Arkitekturutbildningen

Ebba Hallin, KTH

Emma Ångström, ETTELVA Arkitekter

Filippa Stålhane, huvudlärare, Folkuniversitetet

Ivar Forss, ForssZetterlund

Karolina Holmlund, utbildningsledare, Folkuniversitetet

Tina Anundi, MER Arkitekter

Tor Lindstrand, Programansvarig för master-programmet, Konstfack

Tove Marklund, verksamhetsledare, Folkuniversitetet