Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Arkitekturutbildningen

Björn Lundell, arkitekt och huvudlärare, Folkuniversitetet

Cassandra Macciavelli, Inredningsarkitekt

Ebba Hallin, KTH

Emma Ångström, ETTELVA Arkitekter

Ivar Forss, ForssZetterlund

Karolina Holmlund, utbildningsledare, Folkuniversitetet

Tina Anundi, MER Arkitekter

Tor Lindstrand, Programansvarig för master-programmet, Konstfack

Tove Marklund, verksamhetsledare, Folkuniversitetet