Produktdesign

Konst- och kulturutbildning Stockholm

Vill du förändra världen med design? På utbildningen Produktdesign lär du dig att visualisera dina idéer och arbeta fram förslag på produkter som ger oss en hållbarare och bättre framtid. Du får kunskaper i designprocessen, grafisk design, inredning, färg och form samt aktuella programvaror. Utbildningen är studiemedelsberättigande och förbereder dig för studier på högskola.

Lämna en sen ansökan Öppnas i ett nytt fönster Arbete i produktdesign.
Sista ansökningsdatum
2024-05-30
Omfattning
Heltid. HT24/VT25, 2 september 2024 – 5 juni 2025
Studiemedel
Utbildningen är avgiftsbelagd, studiemedelsberättigad och merkostnadslån för avgiften kan sökas från CSN.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på skoladmin@folkuniversitetet.se.

Läs också mer om avgift och CSN här.

Nu behandlar vi de ansökningar som kommit in. Är du intresserad av att lämna in en sen ansökan till eventuella restplatser så är du varmt välkommen!

Om Produktdesign

Produktdesign är en ettårig heltidsutbildning som ger dig kunskaper inom produktdesign, grafisk formgivning, färg och form samt färdigheter i aktuella programvaror. Här får du personlig handledning och de rätta verktygen att bygga upp en portfolio att använda när du söker dig vidare till högskola i Sverige eller internationellt.

Under utbildningen varvas praktiskt arbete med teori, diskussion, studiebesök och föreläsningar. Via övningsuppgifter med tydlig verklighetsanknytning tränar du din förmåga att arbeta i en designprocess och gestalta en idé från skiss till färdigt förslag.

Som studerande utmanas och uppmanas du till kritiskt tänkande, reflektion och experimenterande. Du får lära dig olika tekniska och konstnärliga framställningsmetoder, som rit- och skissteknik, modellbygge och illustration. Vi arbetar parallellt analogt och digitalt i aktuella programvaror, som Adobe CC och Rhino, med allt från skisser och 3D-modellering till dokumentation och presentation.

Höstterminen innehåller övningsuppgifter, kortare processbaserade tematiska projekt och materialexperiment. Vårterminen avslutas med ett längre projektarbete.

Under utbildningen får du:

  • Handledning av kvalificerade och högskoleutbildade lärare med yrkeserfarenhet.
  • Verktyg för att sammanställa ditt arbete i en portfolio.
  • En introduktion till programmet Rhino och individuell Adobelicens.
  • Tillgång till en dator på skolan.
  • Tillgång till lokaler med möjlighet att arbeta med bland annat prototyper och modellbygge.
  • Arbeta i en gemensam ateljé, vardagar kl. 9.00-17.00. Utbildningen omfattar 720 lärarledda timmar.
  • Regelbundna utvärderingar som ger dig inflytande över undervisningens innehåll och genomförande.

Efter avslutad utbildning kan du:

  • Söka vidare till högskola. Du har både arbetsprover och kunskaper om hur du i ansökningarna kan visualisera dina idéer.
  • Presentera dig själv och dina kunskaper via din portfolio med arbetsprover som du sammanställt under året.

Utbildningen Produktdesign är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan, studierna är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

Med reservation för ändringar.