Produktdesign

Konst- och kulturutbildning Stockholm

Vill du förändra världen med design? På utbildningen Produktdesign lär du dig att visualisera dina idéer och arbeta fram förslag på produkter som ger oss en hållbarare och bättre framtid. Utbildningen är studiemedelsberättigande och förbereder dig för studier på högskola.

Lämna sen ansökan Öppnas i ett nytt fönster Arbete i produktdesign.
Omfattning
1 år
Studietakt
Heltid
Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Om Produktdesign

Produktdesign är en ettårig heltidsutbildning som ger dig kunskaper inom produktdesign, grafisk formgivning, färg och form samt färdigheter i aktuella programvaror. Här får du personlig handledning och de rätta verktygen att bygga upp en portfolio att använda när du söker dig vidare till högskola i Sverige eller internationellt.

Under utbildningen varvas praktiskt arbete med teori, diskussion, studiebesök och föreläsningar. Via övningsuppgifter med tydlig verklighetsanknytning tränar du din förmåga att arbeta i en designprocess och gestalta en idé från skiss till färdigt förslag.

Som studerande utmanas och uppmanas du till kritiskt tänkande, reflektion och experimenterande. Du får lära dig olika tekniska och konstnärliga framställningsmetoder, som rit- och skissteknik, modellbygge och illustration. Vi arbetar parallellt analogt och digitalt i aktuella programvaror, som Adobe CC och Rhino, med allt från skisser och 3D-modellering till dokumentation och presentation.

Höstterminen innehåller övningsuppgifter, kortare processbaserade tematiska projekt och materialexperiment. Vårterminen avslutas med ett längre projektarbete.

Under utbildningen får du:

  • Kvalificerade, högskoleutbildade och yrkesverksamma lärare.
  • God tillgång till handledning både individuellt och i grupp.
  • God tillgång till lokaler med möjlighet att arbeta med bland annat modellbygge, lera, gips, trä samt med digitala verktyg.
  • Öva upp dina tekniska färdigheter med hjälp av praktiska uppgifter med verklighetsanknytning.
  • Kunskaper i designmetodik, färg och form, gestaltande, kommunikation, presentation och digitala verktyg.
  • Verktyg för att sammanställa ditt arbete i en portfolio.
  • Arbeta i gemensam ateljé, vardagar kl. 9.00-17.00. Utbildningen omfattar 720 lärarledda timmar.
  • Regelbundna utvärderingar som ger dig inflytande över undervisningens innehåll och genomförande.

Efter avslutad utbildning kan du:

  • Söka vidare till högskola. Du har både arbetsprover och kunskaper om hur du i ansökningarna kan visualisera dina idéer.
  • Presentera dig själv och dina kunskaper via din portfolio med arbetsprover som du sammanställt under året.

Utbildningen Produktdesign är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan, studierna är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

Produktdesign är en Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), en annan utbildningsform men med samma myndighet.

Med reservation för ändringar.