Ledningsgrupp

Här hittar du ledningsgruppen för Arkitekturutbildningen

  • Björn Lundell, arkitekt och huvudlärare Folkuniversitetet
  • Cassandra Macciavelli, inredningsarkitekt
  • Rebecca Rubin, KTH
  • Emma Ångström, ETTELVA Arkitekter
  • Karolina Holmlund, utbildningsledare Folkuniversitetet
  • Tina Anundi, MER Arkitekter
  • Tor Lindstrand, programansvarig för master-programmet, Konstfack
  • Tove Marklund, verksamhetsledare Folkuniversitetet