Vad kan man göra efter utbildningen?

Arkitektekturskolan STHLM är den första tydligt högskoleförberedande utbildningen inom ämnet arkitektur i Sverige. När du studerar hos oss tillägnar du dig en förståelse för landskapsarkitektur, byggnadsarkitektur och inredningsarkitektur samt får verktyg att visualisera dina egna idéer.

Statistik vidarestudier Arkitekturutbildningen 2019

Efter utbildningen söker sig de studerande till högre utbildning i Sverige och/eller utomlands, till exempel Konstfacks utbildning Inredningsarkitektur och Möbeldesign, Arkitekturhögskolan KTH, Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Flertalet blir antagna. En del av de som studerar hos oss söker också praktikplats efter utbildningen. I diagrammet ovan ser du hur det gått för våra tidigare studerande under de senaste tre åren.