Avgift och CSN

Här hittar du information om Arkitekturutbildningens avgift, fakturering och finansiering genom CSN.

Avgift

Utbildningen är ettårig och har en avgift på 32 000 kr, varav 2 000 kr är en inskrivningsavgift. Utöver detta tillkommer kostnad för eget arbetsmaterial om ca 5000 kr. Utbildningsavgiften faktureras terminsvis i två delbetalningar och inskrivningsavgiften faktureras separat när du tackat ja till din plats. Läs mer under rubriken ”Fakturering”.

Utbildningen är studiemedelsberättigad och merkostnadslån kan sökas från CSN. Du kan läsa mer om hur du ansöker om studiemedel längre ner under rubriken ”Studiefinansiering och CSN”.

I våra Anmälningsvillkor - Arkitekturskolan STHLM (folkuniversitetet.se) kan du ta del av våra regler för avgifter och betalning.  Vänligen läs noga igenom villkoren innan du tackar ja.

Fakturering

Fakturan för inskrivningsavgiften
skickas endast till dig som har blivit antagen och tackat ja till erbjuden utbildningsplats.
- Antagna fr.o.m. början av juli får fakturan i augusti.
- Reservplacerade får fakturan efter att de har blivit antagna och tackat ja. Detta kan ta upptill 2 veckor.

Inskrivningsavgiften återbetalas inte vid avanmälan. I våra Anmälningsvillkor - Arkitekturskolan STHLM (folkuniversitetet.se) kan du läsa om vad som gäller vid avanmälan.

Fakturan för utbildningsavgiften
delas upp i två delbetalningar och faktureras terminsvis. Fakturan skickas ca 2 veckor in på respektive termin och ska betalas senast inom 15 dagar.

Utbildningsavgiften ska vara betald i sin helhet innan utbildningens slut. I våra Anmälningsvillkor - Arkitekturskolan STHLM (folkuniversitetet.se) kan du läsa om betalningsvillkoren.

Studiefinansiering och CSN

Merkostnadslån
Folkuniversitetets högskoleförberedande utbildningar står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och är studiemedelsberättigande. Det betyder att du kan ansöka om extra lån till utbildningsavgiften (merkostnadslån) och för ditt uppehälle genom CSN.
Läs mer: Merkostnadslån för extra kostnader – För dig med studiemedel - CSN

Bra att veta när du ansöker om studiemedel:
Studiemedelskvoten för denna utbildning är A3, som ger rätt till studiemedel på gymnasial nivå. Observera att utbildningen till sitt innehåll är på eftergymnasial nivå.

Mer detaljerad information om vad det innebär och vilken rätt till studiemedel du har kan du läsa om här: Konst- och kulturutbildningar - Studiemedel från CSN (konstkulturutbildning.se)

Terminstider 2024-25:
Höstterminen 2024: 2024-09-02 - 2025-01-17 (v.36-3)
Vårterminen 2025: 2025-01-20 - 2025-06-05 (v.4-23)

Så här ansöker du om studiemedel från CSN:

  1. Ansök om studiemedel och merkostnadslån via CSN: Studiemedel – Bidrag och studielån - CSN.
  2. Fyll i och lämna in studieförsäkran till skolan första dagen på terminen. Se under rubriken "I vissa fall behövs en blankett" på Studieförsäkran - CSN, särskilt för konst- och kulturutbildningar.
  3. Studiemedlet betalas endast ut efter att CSN fått signerad studieförsäkran. Se utbetalningsdatum på Utbetalningar – datum för när pengarna kommer - CSN

Med reservation för ändringar.

Har du möjlighet att söka omställningsstudiestöd?
När du ansöker till våra utbildningar är du eventuellt berättigad att ansöka om omställningsstudiestöd som kan ge dig ekonomiskt stöd för att finansiera din utbildning. Stödet kan hjälpa dig att bredda din kompetens genom utbildning så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Stödet hanteras av CSN, Centrala studiestödsnämnden, och riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid.

Här kan du läsa mer om villkoren för omställningsstudiestöd, hur du ansöker och vem som kan få det.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via skoladmin@folkuniversitetet.se eller 08-789 42 00.