Arkitekturutbildningen

Konst- och kulturutbildning Stockholm

Arkitekturutbildningen är studiemedelsberättigad och förbereder dig inför studier på högskola. Vår ettåriga heltidsutbildning ger dig kunskap inom byggnadsarkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, stadsbyggnad, färg och form samt aktuella programvaror.

Ansök nu Öppnas i ett nytt fönster Ritning av byggnad gjord på Arkitekturutbildningen.
Omfattning
1 år
Studietakt
Heltid
Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Arkitekturutbildningen

Arkitekturutbildningen förbereder dig inför studier på högskola. Utbildningen är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan, studierna är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN (Studiemedel avdelning A3, studier på gymnasienivå).

Här får du personlig handledning och de rätta verktygen att bygga upp en portfolio att använda när du söker dig vidare till praktikplatser eller högskola. Arkitekturutbildningen är också ett bra komplement för dig som vill få ökad förståelse och kunskap om design och arkitektur.

Vi varvar praktiskt arbete med studiebesök och föreläsningar. Under utbildningen arbetar du med övningsuppgifter med verklighetsanknytning. Vårterminen avslutas med ett längre projektarbete. Du tränar din förmåga att gestalta allt från stadsbyggnad till inredningsdetaljer. Du får också lära dig olika tekniska och konstnärliga framställningsmetoder som till exempel rit- och skissteknik och modellbygge. I utbildningen ingår en omfattande kurs i programmet ArchiCAD och i slutet av andra terminen kommer det att finnas möjlighet att göra ett test för att bli certifierad programanvändare. Våra lärare är högskoleutbildade inom området, har yrkeserfarenhet och pedagogisk kompetens.

Under utbildningen får du: 

  • God tillgång till handledning.
  • Regelbundna utvärderingar som ger dig inflytande över undervisningens innehåll och genomförande.
  • Kvalificerade och högskoleutbildade lärare med yrkeserfarenhet.
  • I utbildningen ingår en omfattande kurs i programmet ArchiCAD. 
  • Tillgång till en dator under lektionstid.

Efter avslutad utbildning kan du:

  • Söka vidare till högskola. Du har både arbetsprover och kunskaper om hur du i ansökningarna kan visualisera dina idéer genom färg och form, modellbygge och ritningar.
  • Söka praktikplats på arkitektkontor. Dina grundläggande arkitekturkunskaper och din kompetens inom aktuell programvara gör dig mer eftertraktad på marknaden.
  • Komplettera med annan yrkesutbildning. Även personer inom byggbranschen, fastighetsmäklare och möbelförsäljare kan ha stor användning av grundläggande arkitekturkunskaper i det dagliga arbetet.
  • Presentera dig själv och dina kunskaper genom din portfolio med arbetsprover som du sammanställt under året.

Arkitekturutbildningen är en Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), en annan utbildningsform men med samma myndighet.