Från inredningsfotograf till inredningsarkitekt

Senast ändrad

Med bakgrund som inredningsfotograf ville Sara Ullvetter Norman öka sin kompetens och sökte till Arkitekturskolan STHLM. Nu studerar vidare på Konstfack med målet att starta egen designstudio.

Sara Ullvetter Norman

Varför valde du att söka till Arkitekturskolan STHLM?
– Jag sökte till Arkitekturskolan STHLM för att jag ville komma in på Konstfacks inredningsarkitekturutbildning. Jag har en bakgrund som inredningsfotograf med eget företag. Jag ville bredda min kompetens och kände att inredningsarkitektur skulle vara rätt.

Vad var det bästa med utbildningen?
– Vi fick testa på så många olika områden inom arkitektur under utbildningen. Genom det fick jag en större inblick och förståelse vilken typ av vidare utbildning som skulle passa mig bäst.

Vad är det viktigaste du har tagit med dig från Arkitekturskolan STHLM?
– Det viktigaste jag tog med mig från utbildningen var att lära sig olika sätt hur man tar sig an ett projekt. Genom att fokusera på processen istället för målet har hjälpt mig att tackla problem av olika slag och hitta lösningar.

Vad har du för framtidsplaner?
– Jag ska först gå klart min utbildning på Konstfack. I framtiden vill jag starta egen designstudio inom interiör, då jag har tidigare erfarenhet av att driva eget företag och trivdes med det.