En utbildning med bredd

Senast ändrad

Det bästa med Arkitekturskolan STHLM är att man får prova på flera olika inriktningar inom arkitektur. Det berättar Nadia Smedeland, tidigare studerande på skolan, som idag läser Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack i Stockholm. Till våren tar hon sin kandidatexamen och sedan vill hon ut och testa arbetslivet!

Nadia Smedeland

Varför valde du att söka till Arkitekturskolan STHLM?
– För att jag hade ett intresse av arkitektur och ville lära mig mer om ämnet för eventuella vidare studier, men också för att ta reda på vilken inriktning inom arkitektur jag ville fortsätta med.

Vad var det bästa med utbildningen?
– Det bästa med utbildningen var just möjligheten att få prova på de olika inriktningarna inom arkitektur; landskapsarkitektur, byggnadsarkitektur och inredningsarkitektur. Detta gjorde mig säker på att det var just inredningsarkitektur som passade mig bäst.

Vad är det viktigaste du har tagit med dig från Arkitekturskolan STHLM?
– Det viktigaste som jag har tagit med mig är den tekniska grund och introduktion i arkitektur i allmänhet som vi fick under tiden på skolan. Kunskap i ritningar och CAD har hjälpt mig mycket i vidare studier.

Vad gör du idag?
 – Just nu går jag min sista termin på kandidaten inom Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack och är mitt uppe i mitt examensarbete, som kommer att ställas ut på Vårutställningen 2018 i maj.
På min utbildning jobbar vi med rumsligheter i olika skalor, ofta med kroppen som utgångspunkt. För mig är människan, hen som ska vistas i de miljöer jag ritar, viktig. På Konstfack har vi flera verkstäder där vi bland annat lär oss att bygga våra egna prototyper i fullskala. Vi arbetar även med digitala verktyg. Vi lär oss använda form, färg, ljus, taktilitet, material och rörelse i relation till de rum och möbler vi skapar.

Vad har du för framtidsplaner?
– Till sommaren tar jag min kandidatexamen, och planen efter det är att praktisera och komma ut i arbetslivet ett tag, innan jag läser vidare på master inom rumslig gestaltning.

 Har du några tips till blivande studenter på Arkitekturskolan STHLM?
– Mitt tips är att ta vara på tiden på den förberedande utbildningen. Att komma in på högskolan är inte allt och tiden innan är också väldigt värdefull. Du är där du är för din skull, ingen annans. Stressa inte, och glöm inte bort att ha kul i det du gör!