Fick en bra bild av hur arbetslivet ser ut för arkitekter

Senast ändrad

Malin Dybeck har alltid varit nyfiken på arkitektyrket och ville veta mer om vad det innebär i praktiken. Förra året studerade hon på Arkitekturskolan STHLM och hon har fördelar av kunskaperna hon fått med sig nu när hon läser på Arkitekthögskolan i Umeå.

Malin Dybeck

Vad var det bästa med utbildningen?
– Besöken på riktiga arkitektkontor i kombination med kreativa uppgifter gjorde att jag förstått mer vad arkitektens uppgift går ut på. Utbildningen lärde mig om min egen process och hur jag bäst handskas med kreativa uppgifter.

Vad är det viktigaste du har tagit med dig från Arkitekturskolan STHLM?
– Utbildningen lade en bra grund till mina fortsatta studier. När jag började på min högre utbildning kände jag att jag hade fått ett försprång och många verktyg som jag kunde använda. Dessutom tycker jag att jag har fått en bra bild av hur arbetslivet ser ut för arkitekter, något jag tycker är viktigt.

Vad har du för framtidsplaner?
– Planen är att gå klart de tre första åren på min utbildning på Arkitekthögskolan i Umeå. Efter det hoppas jag på att göra en kortare praktik på ett arkitektkontor. Mastern på min utbildning är jag intresserad av att göra utomlands. I framtiden hoppas jag på att jobba på ett mindre arkitektkontor som jobbar med projekt som intresserar och engagerar mig.