Arkitektur ger utrymme för kreativitet och lust

Senast ändrad

Jack Berry, studerande på Arkitekturutbildningen, har som allra roligast när han får vara kreativ och jobba utifrån sina egna idéer. Det var med den insikten han sökte till Arkitekturskolans ettåriga heltidsutbildning, där han nu får testa på arkitektur – och att jobba kreativt – innan han beslutar sig för vad han ska plugga på högskolan.

– Jag blev förvånad över den stora variationen i det vi har fått prova på. Vi övar måleri- och skisstekniker, bygger modeller, gör plats- och studiebesök, tecknar kroki, har föreläsningar i konst- och arkitekturhistoria och mycket annat, säger Jack Berry om första terminen på Arkitekturutbildningen.

Jack Berry är 20 år, gick naturvetenskapliga programmet med inriktning design på gymnasiet, och tog sedan ett sabbatsår med jobb och resande. Hans intressen utanför skolan består bland annat av kreativt skrivande, film och musik.

Varför valde du att söka till Arkitekturskolan?
 – Arkitektur är lite av ett nytt intresse för mig. I våras, inför ansökningsperioden, reflekterade jag över vad som har engagerat mig i mitt liv och i min skolgång. Jag kom fram till att vid de tillfällen då jag har fått lite utrymme att vara kreativ och forma en uppgift utefter mina egna idéer och koncept, så har jag alltid varit exalterad och driven. Genom arkitektur söker jag mig till ett arbetsområde där jag får det där lilla utrymmet som jag har som mest kul i.

– Arkitekturskolan kändes som en bra möjlighet att få prova på arkitektur innan jag tog det stora beslutet att söka in på högskolan och dessutom behövde jag lite mer tid att plugga upp resultatet på högskoleprovet.

Vad är roligast med det du gör?
– Det roligaste är de olika kreativa utmaningarna vi får varje vecka! Eftersom nya områden och ämnen ständigt introduceras får man fundera mycket kring vad olika saker betyder för en själv och vad som är spännande med dem. Alla fördjupar sig sedan i sitt eget, och det är väldigt kul under presentationerna att se vad andra har tagit fasta på och intresserat sig för. Uppgifternas lösa ramar möjliggör en bred mångfald av tolkningar.

Vad är det viktigaste du tar med dig från Arkitekturskolan?
– Förutom det grundläggande arkitektoniska tankesättet, kunskaperna och illustrationsteknikerna, så skulle jag nog säga att jag kommer ha god användning för den erfarenhet i det kreativa arbetssättet som jag har samlat på mig. Under varje projekt planerar och disponerar man sin tid och tvingas värdesätta olika idéer och moment så att man i slutändan på ett så effektivt sätt som möjligt kan få fram det viktiga i sin idé och illustrera det.

Har du några tips till blivande studerande på Arkitekturskolan?
– Gå in i det som intresserar dig med varje moment! Alla tolkar allting olika och det finns oftast inget rätt eller fel. Det är viktigt att man inte låter andras tolkningar bli ens egna lag, låt det vara inspiration i stället.

Vad har du för framtidsplaner och drömmar?
– Mina framtidsplaner är fortfarande lite svävande. Jag lutar just nu mot arkitektur eller ett civilingenjörsprogram med ett kreativt inslag – kanske industridesign. Drömmen är i alla fall att få utveckla och jobba med mina egna idéer och koncept.