Nytt namn – samma utbildning: Industridesign blir Produktdesign!

Senast ändrad

Lagom till vårterminens start 2023 byter den ettåriga heltidsutbildningen Industridesign namn till Produktdesign. Utbildningen blir också en del av Arkitekturskolan STHLM.

Foto på Tove Marklund

Tove Marklund, verksamhetsledare för Folkuniversitetets konst- och kulturutbildningar i region Öst, berättar varför man valt att byta namn på utbildningen:

– Namnbytet innebär ingen förändring vad gäller utbildningens syfte, innehåll och mål. Däremot beskriver namnet Produktdesign bättre utbildningens innehåll och den bredd vi arbetar med. Produktdesign är tydligare i förhållande till våra övriga utbildningar och till de högskolor våra studerande söker sig till efter utbildningen hos oss, säger Tove Marklund.

Utbildningen Produktdesign är ofta ett första steg för den som har siktet inställt på att sedan söka sig till en högskola inom design i bred bemärkelse. Med det nya namnet blir det tydligt att utbildningen öppnar upp mot en mängd olika områden, och låter de studerande utforska såväl industridesign, möbelformgivning, inredningsarkitektur och grafisk design.  

– Hos oss upptäcker du vad du brinner för och vilken riktning du vill ta. Efter vår utbildning söker de studerande sig till högskolor så som Beckmans högskola, Konstfack, Designhögskolan i Umeå, HDK eller motsvarade högskolor internationellt, säger Tove Marklund.

Utbildningen Produktdesign blir nu en del av Arkitekturskolan STHLM, i stället för som tidigare vara en del av Konstskolan. Kan du berätta varför ni gör denna förändring? 
– Arkitekturutbildningen och Produktdesign har tydliga beröringspunkter och redan idag finns ett utbyte mellan utbildningarna. Målgruppen är ofta densamma och det är alltid flera studerande som söker till båda utbildningarna, säger Tove Marklund.

Skillnaden kan förenklat beskrivas i skalan man arbetar med. Arkitekturutbildningen arbetar med rumslighet i en större skala medan Produktdesign arbetar med föremålen och hur de förhåller sig till människan och rumsligheten.

– Nu möjliggör vi ytterligare samarbeten och utbyten mellan utbildningarna så att de kan växa tillsammans!

Hur kommer samverkan att se ut mellan Produktdesign och Arkitekturutbildningen?
–  Vi kommer att ha ett ökat utrymme för föreläsningar som är intressanta för båda utbildningarna. Det kan till exempel handla om hållbarhetsfrågor, designhistoria och arkitekturhistoria, men också gästföreläsningar där vi bjuder in verksamma formgivare och arkitekter som berättar om sitt arbete, säger Tove Marklund.

 – Vi ser också fram emot fler gemensamma projektarbeten där design och rumslighet möts!

Läs mer om Produktdesign