En väldigt bra inkörsport för vidare studier

Senast ändrad

När Erik Asp började på arkitekturutbildningen på KTH märkte han att det är mycket som tas för givet att man redan ska kunna. Tack vare året på Arkitekturskolan STHLM kände han sig väl förberedd för studierna på högskolan. Nu är siktet inställt på att ta en kandidatexamen, och längre fram lockar en master i Tokyo, Delft eller Zürich.

Erik Asp
Varför valde du att söka till Arkitekturskolan STHLM?
-Jag valde Arkitekturskolan STHLM för att jag ville förbereda mig inför universitetsstudier. Jag ville få handledning i ansökningsprocessen och få en inblick i hur det är att studera arkitektur och få känna på hur yrket är.

 
Vad var det bästa med utbildningen?
- Det bästa var definitivt lärarna i kombination med klasskompisarna. Man får så mycket lärarledd tid (mer än vad det är på arkitektutbildningen på universitetet) vilket är så viktigt när man blir introducerad till arkitekturämnet. Det är mycket som tas för givet att man ska kunna när man börjar plugga arkitektur på universitetet, om man vill plugga vidare är Arkitekturskolan STHLM en väldigt bra inkörsport. Under ansökningsprocessen till KTH med alla intagningsprov var det perfekt att kunna stötta varandra och prata idéer på skolan.

Vad är det viktigaste du har tagit med dig från Arkitekturskolan STHLM?
- Om jag ska välja något är det nog att bli säker i sig själv och det man gör inom arkitekturen. En designprocess kan vara ganska jobbig och det är viktigt att lära sig hur man själv ska handskas med den, så att det inte blir en negativ spiral. Försök att ha kul hela tiden!


Vad har du för framtidsplaner?
- Framtidsplanerna är att ta kandidatexamen här på KTH, och därefter söka praktik utomlands.  Eventuellt gör jag min master antingen på arkitekturskolan i Tokyo, Delft eller Zurich. Det är i alla fall det som lockar mest just nu!