Visning 2019

Vid slutvisningen 2019 presenterade de studerande som avslutade sin 2-åriga utbildning, sina arbetsprocesser, teckningar, objekt, texter och nyproducerade filmer på Wip:Konsthall i Årstaberg.

Bilder från Animationsakademiens slutvisning 2019

imagepuie.png

imagev9wd.png

imagejcbpw.png

image4ojhq.png

imagebjbee.png

imagebn2xh.png

imagehsyl8.png

imagee4g5d.png