Animation och experimentfilm

Konst- och kulturutbildning Stockholm

Animation och experimentfilm är en unik heltidsutbildning där du under två år studerar till animatör, konstnär eller filmskapare. Vi undervisar i både digital och analog animation, till exempel klassisk animation, stop motion och digital 2D.

Lämna en sen ansökan Öppnas i ett nytt fönster
Sista ansökningsdatum
2024-05-16
Omfattning
Heltid. 2 år. HT24/VT25: 2 sept 2024 – 5 juni 2025, HT25/VT26: 1 sept 2025 – 5 juni 2026
Studiemedel
Utbildningen är avgiftsbelagd, studiemedelsberättigad och merkostnadslån för avgiften kan sökas från CSN.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på skoladmin@folkuniversitetet.se.

Läs också mer om avgift och CSN här.

Om Animation och experimentfilm

Utbildningen passar dig som har tidigare erfarenhet av studier eller arbete inom visuella medier. Du kan till exempel ha studerat eller arbetat inom illustration, grafisk form, konst eller serieteckning. Om du väljer att studera på Animationsakademien får du en gedigen - praktisk och teoretisk - utbildning i animation och filmiskt berättande. Målet är att förbereda dig för ett liv som yrkesverksam animatör eller för högre utbildning inom animation eller konst. Under utbildningen får du lära dig att visualisera dina egna idéer i rörlig bild såväl som att arbeta i team tillsammans med andra. Arbete i team är en viktig del av yrkeslivet inom animerad film. Fokus ligger framför allt på hantverket animation, men vi lägger även stor vikt vid filmiskt berättande och animationens historia.

På Animationsakademien finns unika förutsättningar för att arbeta med stop motion.  Utbildningen har sedan starten 1998 fördjupat sig inom detta hantverk och är Sveriges enda skola som ger spetskompetens inom området. Detta i kombination med andra traditionella och samtida animationstekniker.

Första året

Det första läsåret hos oss är orienterande inom animation och dess olika tekniker, teori och historia. Den första perioden arbetar vi med karaktärsanimation på klassiskt vis, med papper och penna. Under resten av läsåret övar och tillämpar vi dessa kunskaper inom flera olika animationstekniker och programvaror för att du senare ska veta vad vill fördjupa dig inom under det andra året. Undervisningen sker genom praktiska uppgifter enskilt och i grupp, föreläsningar, studiebesök och workshops. Under din studietid är ungefär hälften av tiden lärarledd, resterande tid arbetar du individuellt eller i grupp på egen hand.

Andra året

Under det andra läsåret får du möjlighet att fördjupa dig och ägna hela läsåret åt ett eget projekt. Detta projekt kopplas till en rad obligatoriska moment i t.ex. idéutveckling, berättande och produktionsplanering. Vi har även ett kursmoment i entreprenörskap som syftar till att förbereda dig för yrkeslivet. Undervisningen det andra året sker genom individuell handledning, föreläsningar, studiebesök och workshops.

Vi lägger stor vikt vid genomförandet av ditt projekt där du har möjlighet att planera  delar av din egen tid i projektet. Andra året avslutas med att ditt projekt presenteras vid en publik slutvisning.

Att studera här

Varje studerande har en egen arbetsplats, ritplatta och dator. På skolan finns bl.a. en verkstad, ljudstudio och ett flertal projektrum med utrymme för att arbeta praktiskt med t.ex. modellbygge, stop motion-animation eller skapa en temporär film-eller fotostudio. Vi anlitar en mängd kompetenta gästlärare och föreläsare varje år som är aktiva inom animationsbranschen, som konstnärer eller filmskapare. Varje år har vi också gemensamma kursmoment där båda årskurserna deltar, vilket skapar möjlighet för kunskapsutbyte och sammanhållning mellan årskurserna.

Programvaror

Vi håller oss uppdaterade med de senaste programvarorna som används i branschen, och vårt mål är att du ska kunna röra dig obehindrat mellan det analoga och det digitala. Därför har vi lika delar praktiska och digitala kursmoment, t.ex. handtecknad animation, dockfilm, animation i TVPaint, Photoshop och After Effects.

Under utbildningen får du:

  • En egen arbetsplats, dator och ritplatta samt tillgång till verkstad, projektrum och kamera, ljud- och ljusutrustning.
  • Praktisk och konstnärlig handledning.
  • Praktiska och tekniska färdigheter i allt som rör animation, genom övning i animationens grundprinciper, aktuella programvaror, manus, teckning, modellbygge, ljud och ljus.
  • Teoretiska kunskaper om animationshistoria, konstnärliga processer och filmiskt berättande.
  • Möjlighet att utveckla ett eget uttryck och berättande.
  • Orientering inom branschen och kunskaper om egenföretagande.

 Efter utbildningen kan du:

  • Arbeta som frilansande animatör eller som anställd på en studio eller produktionsbolag.
  • Söka vidare till högre utbildning, t.ex. Konstfack, Kungliga Konsthögskolan, The Animation Workshop (Viborg) eller Danska Filmskolans utbildning i animationsregi eller Stockholms Konstnärliga Högskola.