Animation och experimentfilm

Konst- och kulturutbildning Stockholm

Animation och experimentfilm är en unik heltidsutbildning där du under två år studerar till animatör, konstnär eller filmskapare. Vi undervisar i både digital och analog animation, till exempel klassisk animation, stop motion och digital 2D.

Lämna sen ansökan Öppnas i ett nytt fönster
Omfattning
2 år
Studietakt
Heltid
Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Om Animation och experimentfilm

Om du väljer att studera på Animationsakademien får du en gedigen, praktisk och teoretisk, utbildning i animation och filmiskt berättande. Målet är att förbereda dig för ett liv som yrkesverksam animatör eller för högre utbildning inom animation eller konst. Under utbildningen får du lära dig att visualisera dina egna idéer såväl som att arbeta med större produktioner. Fokus ligger framför allt på hantverket animation, men vi lägger även stor vikt vid animation- och experimentfilmens teori och historia.

På Animationsakademien finns unika förutsättningar för att arbeta med stop motion då utbildningen under ca tjugo år fördjupat sig inom detta hantverk och kan räknas till en av få utbildningar som ger stort utrymme och spetskompetens inom området. Detta i kombination med andra traditionella och samtida animationstekniker.

Första året

Det första läsåret hos oss är orienterande inom animation och dess olika tekniker, teori och historia. Den första perioden arbetar vi enbart med att framställa rörelse genom linjeteckningar, s.k. klassisk animation. Under resten av läsåret övar och tillämpar vi dessa kunskaper inom flera olika animationstekniker och programvaror för att du senare ska veta vad vill fördjupa dig inom under det andra året. Undervisningen sker genom praktiska uppgifter enskilt och i grupp, föreläsningar, studiebesök och workshops. Under din studietid är ungefär hälften av tiden lärarledd, resterande tid arbetar du individuellt eller i grupp på egen hand.

Andra året

Under det andra läsåret får du möjlighet att fördjupa dig och ägna hela läsåret åt ett eget projekt. Detta projekt kopplas till en rad obligatoriska moment i t.ex. idéutveckling, berättande och produktionsplanering. Vi har även ett kursmoment i entreprenörskap som syftar till att förbereda dig för ditt professionella arbetsliv. Undervisningen det andra året sker genom individuell handledning, föreläsningar, studiebesök och workshops. Du har möjlighet att planera din egen tid så att du hinner med att göra arbetsprover till högre utbildningar om du vill söka dig vidare. Under andra året är ungefär hälften av tiden lärarledd, till största delen i form av handledning med ditt projekt.

Att studera här

Varje studerande har en egen arbetsplats, ritplatta och dator. På skolan finns bl.a. en verkstad, ljudstudio och ett flertal projektrum med utrymme för att arbeta praktiskt med t.ex. modellbygge, stop motion-animation eller skapa en temporär film-eller fotostudio. Vi anlitar en mängd kompetenta gästlärare och föreläsare varje år som är aktiva inom animationsbranschen, som konstnärer eller filmskapare. Varje år har vi också gemensamma kursmoment där båda årskurserna deltar, vilket skapar möjlighet för kunskapsutbyte och sammanhållning mellan årskurserna.

Programvaror

Vi håller oss uppdaterade med de senaste programvarorna som används i branschen, och vårt mål är att du ska kunna röra dig obehindrat mellan det analoga och det digitala. Därför har vi lika delar praktiska och digitala kursmoment, t.ex. handtecknad animation, dockfilm, animation i TVPaint, Photoshop och After Effects.

Under utbildningen får du:

  • En egen arbetsplats, dator och ritplatta samt tillgång till verkstad, projektrum och kamera, ljud- och ljusutrustning.
  • Praktisk och konstnärlig handledning.
  • Praktiska och tekniska färdigheter i allt som rör animation, genom övning i animationens grundprinciper, aktuella programvaror, manus, teckning, modellbygge, ljud och ljus.
  • Teoretiska kunskaper om animationshistoria, konstnärliga processer och filmiskt berättande.
  • Möjlighet att utveckla ett eget uttryck och berättande.
  • Orientering inom branschen och kunskaper om egenföretagande.

 Efter utbildningen kan du:

  • Arbeta som frilansande animatör eller som anställd på en studio eller produktionsbolag.
  • Söka vidare till högre utbildning, t.ex. Stockholms Dramatiska Högskola, Konstfack, Kungliga Konsthögskolan, The Animation Workshop i Danmark m.fl.

Animation och experimentfilm är en Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), en annan utbildningsform men med samma myndighet.