Vårutställning 2021

I år presenterar våra studerande i ÅK1 utvalda arbeten i en digital utställning. Välkommen! Release 25 maj kl. 14:00.

Under året har våra studerande i ÅK1 provat på många olika verktyg och metoder för animation, t.ex. handtecknad animation, dockfilm och digital 2D.

I alla moment förhåller de sig till de berättande komponenterna, vad berättas i karaktärernas rörelser, i valet av bildvinklar och utsnitt, eller i klippningens tempo?

Besök vårutställningen för att se ett urval av arbeten från det gångna året! 

TILL UTSTÄLLNINGEN