Frågestund på Instagram Stories 3 maj kl 14–17!

Undrar du över utbildningens upplägg och innehåll, om ansökan till oss eller hur våra lokaler ser ut? Vi svarar i text och bild på Instagram och du får inblick i utbildningen på Animationsakademien.

Kan du inte delta på den utsatta tiden så kommer frågestunden finnas tillgänglig på vår Instagram och hemsida även efteråt.

Vill du ställa en fråga direkt till en av våra studerande? Hör av dig så förmedlar vi kontakt!