Bilder från visningen 2019

I årets presentation visade de studerande som avslutade sin 2-åriga utbildning, sina arbetsprocesser, teckningar, objekt, texter och nyproducerade filmer på Wip:Konsthall i Årstaberg.

Bilder från Animationsakademiens slutvisning 2019

Bilder från Animationsakademiens slutvisning 2019Bilder från Animationsakademiens slutvisning 2019Bilder från Animationsakademiens slutvisning 2019Bilder från Animationsakademiens slutvisning 2019Bilder från Animationsakademiens slutvisning 2019Bilder från Animationsakademiens slutvisning 2019Bilder från Animationsakademiens slutvisning 2019Bilder från Animationsakademiens slutvisning 2019Bilder från Animationsakademiens slutvisning 2019