Avgångsfilmer 2019-2021

Under andra året på Animationsakademien fördjupar sig de studerande i en eller flera animationstekniker och genomför ett eget animationsprojekt som presenteras för publik i en årlig Slutvisning. Här kan ni ta del av filmer från tidigare år.

2019

 

2020

 

2021