Om skolan

Animationsakademien finns vid Telefonplan, Telefonvägen 30. Här är vi grannar med Konstfack och en mängd andra kreativa utbildningar och verksamheter.

Animationsakademien vid Telefonplan

Skolans historia

Animationsakademien, tidigare Diagonalakademin, startade utbildning i animation och experimentfilm 1998. Genom åren har flera framgångsrika filmskapare utbildats hos oss, bland annat har ett antal filmer av studerande guldbaggenominerats.

Samarbeten och branschkontakter

Animationsakademien samarbetar regelbundet med olika aktörer i och utanför branschen. De studerande ges i dessa samarbeten tillfälle att arbeta med animation direkt mot en uppdragsgivare, med stöd och handledning från skolan. Samarbetspartners genom åren har varit t.ex. bokförlaget Natur och Kultur, Bio Aspen, Rainbow Refugees och Tekniksprånget (Ingenjörsvetenskapsakademien).

Skolan har dessutom ett stående samarbete varje år med REX Animation Film Festival och LAVA Kulturhuset.

Våra lokaler

I skolan får du som studerar bland annat tillgång till en egen arbetsplats, studiorum där det går att ljussätta och spela in stop motion animation, verkstad och föreläsningssal för filmvisning.

Ledningsgrupp

Tove Marklund, verksamhetsledare Konst- och kulturutbildning
Karolina Holmlund, utbildningsledare Animationsakademien
Johanna Schubert, lärare Animationsakademien
Johan Edström, branschrepresentant
Johanna Hanno, branschrepresentant
Pella Olsson, branschrepresentant
Annika Bergström, huvudlärare Animationsakademien

Animationsakademien är en del av Folkuniversitetetet

Folkuniversitetet driver även flera skolor med heltidsutbildningar inom bland annat konst och kultur, foto och dans. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.