Lärare och utbildningsledare

Vår lärarkår består av fasta lärare och många gästlärare. Samtliga har stark förankring i sina ämnen och bransch.