Ställ frågor till utbildningsledaren

Hej, jag heter Anna-Stina Ulfström och jag är utbildningsledare på Animationsakademien. Ställ dina frågor angående utbildningen Animation och experimentfilm till mig här!

Anna-Stina Ulfström

Fråga mig!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas