Ansökan till år 2

Välkommen att ansöka direkt till utbildningens andra år, Fördjupningsåret. Om du har de efterfrågade förkunskaperna är du välkommen att skicka in din ansökan senast den 16 maj.

Om andra året

Under det andra året får du möjlighet att fördjupa dig och ägna hela läsåret åt ett eget projekt inom animation eller experimentfilm. Ditt projekt kopplas till en rad obligatoriska moment i t.ex. idéutveckling, berättande och produktionsplanering. Vi har även ett kursmoment i entreprenörskap som syftar till att förbereda dig för yrkeslivet. Undervisningen det andra året sker genom individuell handledning, föreläsningar, studiebesök och workshops.

 

Utbildningen har en avgift beräknad på två år, när du antas direkt till år två reduceras den till halva avgiften.


Behörighetskrav

Du som söker ska ha genomgått svensk gymnasieutbildning eller motsvarande utländsk utbildning. Ej behöriga sökande kan även antas baserat på enbart arbetsprov och personligt brev.


Ansökan

Du ansöker med:

1. Betyg och intyg
Kopia av betygsdokument och intyg ska bifogas med ansökan. Betyg från utlandet ska valideras hos UHR före ansökan. Betyget bifogas i ansökan som PDF eller JPG.

För att du ska kunna antas till och tillgodogöra dig fördjupningsåret på Animationsakademien behöver du ha en grund med minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå inom animation/illustration/konst eller motsvarande kunskaper från yrkeslivet/praktik. Animationsstudier på heltid är meriterande. Har du studerat konst/illustration behöver du styrka att en del av utbildningen innefattade kurser i animation samt i vilken omfattning.

Förkunskaperna ska styrkas med intyg från utbildningar och/eller arbetsplatser/praktik.

2. Arbetsprover
2-5 egna arbeten som tydligt visar din bredd och kunskapsnivå inom animation och/eller animerad film. Om du lämnar in projekt där fler personer varit involverade behöver du tydligt redogöra för din del i produktionen.

3. Projektidé/filmidé
En tydlig beskrivning av vad du vill fördjupa dig inom under året och hur. Beskriv t.ex. tema eller synopsis, animationsteknik, förväntat slutresultat. Beskriv även gärna specifika behov eller önskemål i form av programvara, utrymme och handledning.

4. Personligt brev
Ett personligt brev där du berättar om dig själv, varför du söker och redogör för din tidigare erfarenhet inom animation och/eller animerad film.

Ansökan och arbetsprover mailas till skoladmin@folkuniversitetet.se senast den 16 maj. Märk mailet med ”Fördjupningsåret Animationsakademien". Har du frågor inför det att du eventuellt lämnar in en ansökan är du varmt välkommen att kontakta oss på samma sätt.