Ansökan till Animation och experimentfilm

Ansökan till läsåret HT21/VT22 öppnar 20 januari 2021. Sista ansökningsdag är 26 maj 2021. Du är välkommen att göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig när det är dags att söka till nästa utbildningsomgång.

Kille med hörlurar framför bildskärm skapar datoranimation

Lämna intresseanmälan


Behörighetskrav

Sökande bör ha genomgått svensk gymnasieutbildning eller motsvarande utländsk utbildning och ha grundläggande behörighet för högskolestudier. Lägsta ålder för sökande till Animationsakademien är 18 år. Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart arbetsprov och personligt brev.

Urval och arbetsprover

Utbildningen vänder sig till dig som har ett fördjupat intresse för animation därför ber vi dig att skicka in arbetsprov samt ett personligt brev.

1. Behörighet utan betygsdokument
Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart praktiskt arbetsprov och personligt brev.

2. Grundläggande högskolebehörighet
Kopia av betygsdokument ska bifogas till ansökan. Betyg från utlandet ska valideras hos UHR före ansökan.

3. Personligt brev
Berätta om (max en A4):

  • Varför söker du till Animationsakademien?
  • Vad har du för förväntningar på utbildningen?
  • Vilken är din favoritfilm/animation/konstverk och varför?

Ladda upp brevet som en PDF.

4. Praktiskt arbetsprov
–  Teckna något i rörelse (människa, djur, föremål eller fordon). Använd blyertspenna.
–  Tolka ordet: Rymlig.Gör en tolkning i valfri analog teknik (teckning, skulptur etc.).
–  Egna arbeten max 3 st.(teckning, måleri, skulptur, animation/film, analogt och/eller digitalt).
–  Valfritt: Beskriv en film du skulle vilja göra och motivera varför på max ett A4.

Arbetsproverna ska laddas upp digitalt i din ansökan som JPG eller PDF. Filmer bifogas som länk till Vimeo/Youtube.

Besök på skolan

Efter en genomgång av hela ansökningsmaterialet kallas cirka 20 sökande till ett besök på skolan. Besöket fyller två funktioner - dels får vi en klarare uppfattning om dig som sökande, dels får du en bild av hur det är att gå på skolan. Besöket har ingen påverkan på antagningen utan ska ses som en service.

Avgift och finansiering

Utbildningen har en avgift på 76 000 kr varav 2 000 kr är en administrativ avgift. Merkostnadslån kan sökas från CSN. I avgiften ingår enklare förbrukningsmaterial. Utöver detta tillkommer kostnad för eget arbetsmaterial om cirka 5 000 kr. Utbildningen är studiemedelsberättigad från 18 år.

Observera att vi skickar faktura på den administrativa avgiften endast till de som blivit antagna till utbildningen (de som har reservplatser får ingen faktura förrän de blivit antagna).

Information om CSN

Kvoten hos CSN för denna utbildning är B1, det är samma kvot som för högskola eller universitet. Utbildningen ger dock inga högskolepoäng eftersom det inte är en akademisk utbildning.

1. När du blivit antagen till utbildningen använder du ditt antagningsbesked från Yh-antagning för att söka studiemedel från CSN. Det behövs inget personligt intyg utan det går bra att använda antagningsbeskedet från Yh-antagning i ansökan om studiemedel och merkostnadslån hos CSN.
På CSNs hemsida står det att det krävs ett personligt intyg på kostnaden för undervisningsavgiften men det gäller ej för våra Konst- och kulturutbildningar.

Den totala utbildningsavgiften om 38 000 kr per läsår delas upp och debiteras terminsvis. Fakturan skickas ut två veckor efter terminsstart på respektive termin.
Läsåret 2020-2021 pågår mellan 2020-08-31 och 2021-06-04

2. Beslutet om studiemedel mailas till dig i form av en pdf. Beviljas du studiemedel finns det i denna pdf en studieförsäkran som du behöver skriva ut och ta med till skolan första skoldagen eller så snart du får ditt beslut från CSN. Denna blankett signeras av skoladministrationen och du skickar den sedan påskriven till CSN. Först när CSN får denna signerade blankett betalas ditt beviljade studiemedel ut.

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via
skoladmin@folkuniversitetet.se eller 08-789 42 00.