Ansökan till Animation och experimentfilm

Missade du sista ansökningsdag? Vi tar nu emot sena ansökningar till eventuella restplatser. Välkommen med din ansökan!

Kille med hörlurar framför bildskärm skapar datoranimation

Gör din ansökan här


Behörighetskrav

Du som söker ska ha genomgått svensk gymnasieutbildning eller motsvarande utländsk utbildning. Ej behöriga sökande kan även antas baserat på enbart arbetsprov och personligt brev.

Krav på särskilda förkunskaper
Inlämnat arbetsprov och personligt brev som godkänts av den antagningsgrupp som utsetts av utbildningens ledningsgrupp.

Läs mer

Urval och arbetsprover

Utbildningen vänder sig till dig som har ett fördjupat intresse för animation därför ber vi dig att skicka in arbetsprov samt ett personligt brev.

Du ansöker med:

1. Gymnasiebetyg
Kopia av betygsdokument ska bifogas med ansökan. Betyg från utlandet ska valideras hos UHR före ansökan. Betyget bifogas i ansökan som PDF eller JPG.

Behörighet utan betygsdokument
Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart praktiskt arbetsprov och personligt brev.

2. Personligt brev
Skriv ett brev om max en A4 där du berättar om:

  • Dig själv och din bakgrund
  • Varför du söker till Animationsakademien
  • Dina förväntningar på utbildningen.
  • Din favoritfilm/animation/konstverk och varför just den är din favorit.

Ladda upp brevet som en PDF.

3. Praktiskt arbetsprov
3a.  Teckna något i rörelse (människa, djur, föremål eller fordon). Använd blyertspenna. 
3b.  Tolka ordet: Avstånd. Gör en tolkning i valfri analog teknik (teckning, skulptur etc.).
3c.  Egna arbeten, 1 - 3 st.

  • Teckningar/illustrationer laddas upp som .jpg-filer.
  • Rörligt material/film ska redovisas som en lista med klickbara länkar till Vimeo/Youtube.
  • Tredimensionella arbeten redovisas genom foto/foton av objektet.

3d. Beskriv en film du skulle vilja göra och varför på max 1 A4.

Arbetsproverna ska laddas upp digitalt i din ansökan som JPG eller PDF. 

Avgift och finansiering

Utbildningen har en avgift på 76 000 kr varav 2 000 kr är en administrativ avgift. Merkostnadslån kan sökas från CSN. I avgiften ingår enklare förbrukningsmaterial. Utöver detta tillkommer kostnad för eget arbetsmaterial om cirka 5 000 kr. Utbildningen är studiemedelsberättigad från 18 år.

Observera att vi skickar faktura på den administrativa avgiften endast till de som blivit antagna till utbildningen (de som har reservplatser får ingen faktura förrän de blivit antagna).

Information om CSN

Kvoten hos CSN för denna utbildning är B1, det är samma kvot som för högskola eller universitet. Utbildningen ger dock inga högskolepoäng eftersom det inte är en akademisk utbildning.

1. När du blivit antagen till utbildningen använder du ditt antagningsbesked från Yh-antagning för att söka studiemedel från CSN. Det behövs inget personligt intyg utan det går bra att använda antagningsbeskedet från Yh-antagning i ansökan om studiemedel och merkostnadslån hos CSN.
På CSNs hemsida står det att det krävs ett personligt intyg på kostnaden för undervisningsavgiften men det gäller ej för våra Konst- och kulturutbildningar.

Den totala utbildningsavgiften om 38 000 kr per läsår delas upp och debiteras terminsvis. Fakturan skickas ut två veckor efter terminsstart på respektive termin.

Läsåret 2021-2022 pågår mellan 2021-08-30 och 2022-06-03.

2. Beslutet om studiemedel mailas till dig i form av en pdf. Beviljas du studiemedel finns det i denna pdf en studieförsäkran som du behöver skriva ut och ta med till skolan första skoldagen eller så snart du får ditt beslut från CSN. Denna blankett signeras av skoladministrationen och du skickar den sedan påskriven till CSN. Först när CSN får denna signerade blankett betalas ditt beviljade studiemedel ut.

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via
skoladmin@folkuniversitetet.se eller 08-789 42 00.