Nivåindelning barn och unga

På Dansstudions kurser för barn och unga baseras nivån i första hand på ålder, sedan förkunskaper. Hitta din nivå här!

Dans för barn 2-7 år
Nivån baseras på barnets ålder. För att delta i en 3-årsgrupp ska barnet ha fyllt tre år när kursen börjar. För att delta i en 4-5-årsgrupp ska barnet ha fyllt fyra år och så vidare.

Dans för barn och unga 8-14 år
Utgå från åldern först, sedan förkunskaperna.

N – Nybörjare. Inga förkunskaper krävs.

F – Fortsättning. Grundläggande förkunskaper i tekniken och erfarenhet inom vald dansstil krävs.

Läraren ansvarar för att placera om deltagare till en lämpligare nivå om det behövs.