Dans för barn 2-5 år

Här får barnen utlopp för sin rörelse- och dansglädje och övar musikalitet och improvisation, koordination och koncentration, balans och hållning.

Småflickor dansar ring

I åldrarna 2-5 år har vi inte någon nivåindelning utan det är barnets ålder som avgör vilken grupp som passar. Undervisning i grupperna utgår från barnens mognad och byggs på i takt med deras utveckling.

 

""

0 resultat