Vårt erbjudande och upplägg

Vi stärker individers och organisationers konkurrenskraft genom matchning, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Folkuniversitetet Uppdrag Väst visar vägen till jobbet

Vad vi gör

Vi är det lilla bolaget med den stora organisationen bakom oss. Det ger oss starka krafter att hjälpa våra partners att kompetensförsörja, breddas och utvecklas.

Kurspaket och skräddarsydda upplägg

Förutom kurser och utbildningar erbjuder vi möjligheten att bygga behovsanpassade utbildningar eller kurser utifrån era önskemål för att säkerställa er unika kompetensförsörjning. Alltifrån enstaka kursdagar till längre program.

Genom vårt exklusiva samarbete med Högskolan Väst erbjuder vi även kurser och utbildningar där deltagarna kan förena arbete med högskolestudier. 

Arbetsmarknadsuppdrag – Rusta och matcha

Vi vänder oss också till arbetsgivare som vill hitta ny personal inom ramen för Rusta och matcha. Vi hjälper individer att hitta sin nästa arbetsgivare.

Om vårt bolag

Folkuniversitetet Uppdrag Väst är en del av Folkuniversitetet, en av Sveriges ledande utbildningsanordnare. Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintressen.