Hälsa och stresshantering

Den här kursen ger dig grundläggande kunskap om begreppet hälsa och ohälsa. Vad är stress, vad du själv kan göra för att minimera din stress? Vilka verktyg kan du använda för att få en bättre balans i vardagen? Vad är en bra dag på jobbet? Vi tittar på olika faktorer som skapar en hälsosam arbetsplats.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildningen genomförs under 2 eftermiddagar à 4 timmar (13.00-17.00). Vi varvar teori med praktiska övningar, reflektioner och en liten hemuppgift mellan kurstillfällena. Utbildningen genomförs på distans (Microsoft Teams).  

Dag 1 – Vad är stress och vad händer i kroppen  

Tar upp begreppet stress och hur stress påverkar oss människor både psykiskt och fysiskt, symptom på stress. Olika typer av stress. Hälsobegreppet, hälsa och ohälsa.

Dag 1 – Samband mellan hälsa, stress och coping

Hur man själv kan öka sin förmåga att tåla stress samt olika tekniker som kan användas i vardagen då påfrestningar av olika slag kommer in i livet.

Dag 2 – Friskfaktorer på arbetsplatsen 

Hur skapas en hälsosam arbetsmiljö som förebygger och reducerar ohälsa? Vilka faktorer skapar en bra och hälsosam arbetsmiljö och hur kan man systematiskt arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö? Exempel på delar som tas upp är ledarskapet, relationer, struktur och stödsystem. 

Utbildningen passar dig som: 

Har ansvar för den egna organisationens arbetsmiljö, med särskilt intresse av att lära mer om hälsa, stress och arbetsmiljö och hur du kan påverka din egen hälsa. 

Pris:

5 900:- ex moms per deltagare. I kursen ingår kursmaterial.

Kursstarter:

v.39 (25 september 2024 + 02 oktober 2024)

Anmälan till starten v.39

v.41 (10 oktober 2024 + 17 oktober 2024)

Anmälan till starten v.41