Ekonomi för icke-ekonomer inom kommun och region

Känns det ibland svårt att förstå alla termer och begrepp i ekonomi och vad de egentligen betyder? Vill du kunna upprätta en budget eller ta tempen på ansvarsenheten med hjälp av nyckeltal? Vill du få en förståelse för hur en kommun eller region fungerar? I så fall är den här utbildningen något för dig.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildningen genomförs under 4 halvdagar à 4 timmar. Under kursen varvas teoretiska genomgångar med praktiska moment, praktikfall och reflektion. För bästa utbyte rekommenderar vi att du har förberett egna frågor och funderingar från din organisation. Utbildningen sker på distans (Zoom). 

Dag 1 – Hur fungerar en kommun eller region, ekonomiska termer och begrepp

Vi går igenom hur en kommun och region fungerar men även kommunalförbund, samordningsförbund och kommunala bolag. Vi går även igenom grundbegreppen inom ekonomi. Olika termer och begrepp får sina förklaringar så att du kan använda dem på rätt sätt.

Dag 2 – Ekonomiska termer och begrepp

Vi fortsätter att gå igenom termer och begrepp. Teoretisk genomgång varvas med praktiska exempel.

Dag 3 – Budgetarbetet

Budgetarbetet är en stor del av den ekonomiska planeringen för resursallokering och ansvarsfördelning. Vi går igenom hur driftsbudgeten växer fram utifrån uppställda mål, kunskap om finansbudgeten och investeringsbudgeten. Du får reda på tips och fallgropar för en större budgetuppfyllelse. Kontoplanen Kommun-Bas får sin förklaring.

Vi diskuterar ekonomistyrning utifrån roller och grupperingar och diskuterar uppföljning och avvikelser.

Dag 4 Bokslut, uppföljning, avvikelser, nyckeltal och rapporter

Delarna i resultat- och balansräkningen får sina förklaringar tillsammans med kassaflödesanalysen. Verksamheter använder nyckeltal som ett verktyg för att kunna värdera, analysera och jämföra. Nyckeltal är viktiga för att göra ekonomiska bedömningar och underlätta beslutsfattande. Vi kommer att titta på de vanligaste nyckeltalen och hur de används i verksamheten.

Vi diskuterar kring hur olika nyckeltal faktiskt mäter av de ursprungliga målsättningarna med verksamheten eller om det behövs andra nyckeltal.

Utbildningen passar dig som: 

Du som inte huvudsakligen arbetar med ekonomi, men behöver kunskaper i ämnet. Du kanske har ansvar för en avdelning, ett projekt eller grupp eller av annan orsak saknar eller vill bygga på dina ekonomiska kunskaper. Kursen har en praktisk inriktning med målet att du ska få en ökad förståelse för helheten och hur de ekonomiska sambanden ser ut. Inga förkunskaper behövs.

Pris:

9 900:- ex moms per deltagare. I kursen ingår kursmaterial.

Nästa kursstarter:

v.36 (02 september, 09 september, 16 september, 23 september)
(Eftermiddagar)

Anmälan till starten v.36

v.40 (03 oktober, 10 oktober, 17 oktober, 24 oktober)
(Förmiddagar)

Anmälan till starten v.40