Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö och hur man kan arbeta med OSA i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursen tar upp möjliga fallgropar men framför allt vad som är framgångsfaktorer för att skapa en hälsosam arbetsmiljö.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildningen genomförs under 2 förmiddagar à 4 timmar (kl.08.00-12.00). Teori varvas med praktiska övningar. Utbildningen genomförs på distans (Microsoft Teams).

Dag 1 – OSA i förhållande till det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Vilka krav finns i föreskrifterna kring OSA AFS 2015:4 och hur kan det kopplas till det systematiska arbetsmiljöarbetet? Introduktion, bakgrund och kort översikt av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Grundläggande information om föreskrifterna.

Dag 1 – Vad ingår i OSA, hur ska föreskriften tillämpas?

Vad ingår i OSA? Genomgång av paragraferna Arbetsbelastning, Arbetstid och Kränkande särbehandling. 

Dag 2 – Psykosocial arbetsmiljö 

Vad är tidiga tecken på dålig psykosocial arbetsmiljö? Hur kommer OSA in i detta?

Dag 2 – Förebygga och motverka psykosocial ohälsa på arbetsplatsen 

Hälsofrämjande faktorer samt hur undersökningar, bedömningar, åtgärder och kontroll av den organisatoriska arbetsmiljön kan göras. Exempel på hur man i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan arbeta med OSA. 

Utbildningen passar dig som: 

Har en chefs- eller ledarroll och som vill öka din kunskap om OSA och hur du kan förebygga psykosocial ohälsa på arbetsplatsen

Pris:

5 900:- ex moms per deltagare. I kursen ingår kursmaterial.

Kursstarter:

v.39 (25 september 2024 + 02 oktober 2024)

Anmälan till starten v.39

v.41 (10 oktober 2024 + 17 oktober 2024)

Anmälan till starten v.41