Vardaglig svenska

Senast ändrad

Vardaglig svenska 1 och Vardaglig svenska 2 är två böcker för alla som behöver systematisk träning av de vanligaste svenska orden, fraserna och uttrycken. Utkom 2020–2021.

Vardaglig svenska

Författare: Ylva Olausson

I Vardaglig svenska 1 är övningar på 200 ordfamiljer (substantiv, verb och adjektiv) integrerade med grammatik och ordbildning. Den språkliga nivån ligger strax över nybörjarnivån i svenska, A2/B1 enligt GERS. I Vardaglig svenska 2 tränar man sedan på olika fraser och uttryck. Urvalet av dessa har gjorts med utgångspunkt i de 200 ordfamiljerna i bok 1. Den språkliga nivån ligger strax över nybörjarnivån i svenska, B enligt GERS.

Böckerna är avsedda för:

 • nyanlända i svenska skolan
 • studievana elever på sfi C och de flesta på sfi D (Vardaglig svenska 1) respektive senare delen av sfi D (Vardaglig svenska 2)
 • sva grund
 • kursdeltagare på olika kurser i yrkessvenska
 • studenter i svenska utomlands
 • alla som behöver repetera grunderna i svenska.

Insikten om ordförrådets betydelse för framgång i studier och på arbetsmarknaden har ökat på senare tid. Dessa böcker erbjuder en genomtänkt, strukturerad ord- och frasträning, där även grammatiken får utvecklas och automatiseras i ett givet sammanhang.

De ord man tränar i Vardaglig svenska ingår i den frekvensbaserade Kelly-listan. Att den är frekvensbaserad innebär att den är skapad utifrån en stor textkorpus, 25 miljoner svenska ord.

På läromedlets webbplats – www.vardagligsvenska.se – finns

 • facit till böckernas övningar
 • ljud till några av böckernas textavsnitt.

Ylva Olausson är läromedelsförfattare, lärare i svenska som andraspråk och fil.mag. På Folkuniversitetets förlag har hon tidigare gett ut Formell svenska – frekventa ord, novellserien Hand i hand och boken Kort och lätt.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

 • Vardaglig svenska 1 – frekventa ord med familjer: 219,–
 • Vardaglig svenska 2 – fraser och uttryck: 219,–

ISBN-nummer

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

 • Vardaglig svenska 1 – frekventa ord med familjer: ISBN9789174347760
 • Vardaglig svenska 2 – fraser och uttryck: ISBN9789174347777

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Vardaglig svenska 1 hos Adlibris
Köp Vardaglig svenska 1 hos Bokus
Köp Vardaglig svenska 2 hos Adlibris
Köp Vardaglig svenska 2 hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Mer om Vardaglig svenska

Formell svenska

Hand i hand

Kort och lätt