Formell svenska

Senast ändrad

Formell svenska är en bok för alla som behöver utveckla sitt formella ordförråd i tal och skrift. Utkom 2019.

Formell svenska

Författare: Ylva Olausson

Formell svenska vänder sig bland annat till:

  • gymnasieelever
  • lärare (med annat förstaspråk än svenska)
  • elever som vill få behörighet i svenska för högskole­studier eller som bedriver självstudier med Tisustestet som mål
  • invandrare som lär sig svenska som vuxna.

Inom ämnet svenska som andraspråk har insikten om ordförrådets betydelse för framgång i studier och på arbetsmarknaden ökat på senare tid. Boken Formell svenska erbjuder en genomtänkt, strukturerad ordträning, där även grammatiken får utvecklas och automatiseras i ett givet sammanhang.

De ord man tränar i Formell svenska ingår i den frekvensbaserade En svensk akademisk ordlista, som innehåller 652 ord och sedan 2014 är fritt tillgänglig på internet. Att den är frekvensbaserad innebär att den innehåller de vanligast förekommande, icke ämnesspecifika orden i akademiska texter.

På läromedlets webbplats – www.formellsvenska.se – finns det

  • ett diagnostiskt test
  • facit till bokens övningar
  • ljud till 30 av bokens textavsnitt.

Ylva Olausson är läromedelsförfattare, lärare i ­svenska som andra­språk och fil.mag. På Folkuniversitetets förlag har hon ­även gett ut Vardaglig svenska, novellserien Hand i hand och boken Kort och lätt.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Formell svenska: 219,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

  • Formell svenska: ISBN9789174347395

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Formell svenska hos Adlibris
Köp Formell svenska hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.