Svenska dag för dag

Senast ändrad

Svenska dag för dag är tre allt-i-ett-böcker för sfi kurs B, C och D och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. C-boken kom 2017 och D-boken utkom 2018. I september 2019 utkom en bok för sfi kurs B.

Svenska dag för dag

Författare: Jan Zara

Böckerna Svenska dag för dag-serien utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, sjukvård eller matlagning.

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

  • Måndag: Ordkunskap och läsning
  • Tisdag: Ordkunskap och läsning
  • Onsdag: Grammatik
  • Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar
  • Fredag: Hör- och talövningar

Alla texter finns inlästa på www.svenskadagfordag.se Där finns även facit och en kort lärarhandledning i pdf-format med författaren Jan Zaras tankar om och tips till böckerna.

Pris till skolor etc.

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Svenska dag för dag B, 198,–
  • Svenska dag för dag C, 198,–
  • Svenska dag för dag D, 198,–

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Svenska dag för dag C hos Adlibris
Köp Svenska dag för dag C hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Ljud & facit till Svenska dag för dag