Svenska dag för dag digital

Senast ändrad

Svenska dag för dag digital är ett heldigitalt allt-i-ett-läromedel för sfi kurs B, C och D och annan undervisning i svenska. Det baseras på läroböckerna Svenska dag för dag. Utkom våren 2021. Hösten 2022 kom en digital introduktionskurs.

Svenska dag för dag digital

Författare: Jan Zara.

Höstrabatt på Svenska dag för dag!

 • Passar både fjärrundervisning och ”blended learning”.
 • En tydlig struktur ger stöd till både läraren och eleverna.
 • Flexibelt och utmärkt vid löpande intag av elever.
 • Allt finns i läromedlet, vilket sparar in planerings-och förberedelsetid.
 • Många självrättande övningar av olika slag.
 • Löpande och detaljerad uppföljning och återkoppling för varje undervisningsmoment.
 • Lättnavigerat och anpassat för att kunna användas via såväl webbläsare som surfplatta och mobil och både i skola och hem.

Läromedlet Svenska dag för dag digital utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier (per kurs). Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, hälsa eller matlagning.

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

 • Måndag: Ordkunskap och läsning
 • Tisdag: Ordkunskap och läsning
 • Onsdag: Grammatik
 • Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar
 • Fredag: Hör- och talövningar

I introduktionskursen ägnas de två första kapitlen/veckorna åt själva grunderna, så som alfabetet, siffror, klockan, väder, årstider, veckodagar och månader. I de tre följande arbetar man med färdigheter och grammatik precis som i kommande, ordinarie kurser.

Pris till skolor etc.

Titel/F-pris (exkl. moms)

 • Sfi introduktionskurs, 149,–/elevlicens i 1 år
 • Sfi kurs B, 149,–/elevlicens i 1 år
 • Sfi kurs C, 149,–/elevlicens i 1 år
 • Sfi kurs D, 149,–/elevlicens i 1 år

Lärarlicenser ingår och elevlicenserna hanteras av skolan och går att byta flexibelt mellan elever som börjar och slutar kurserna.

ISBN-nummer

Titel/ISBN

 • Sfi introduktionskurs – elevlicens i 1 år, ISBN9789174348293
 • Sfi kurs B – elevlicens i 1 år, ISBN9789174347920
 • Sfi kurs C – elevlicens i 1 år, ISBN9789174347937
 • Sfi kurs D – elevlicens i 1 år, ISBN9789174347944

Testa gratis

Är du lärare? Testa Svenska dag för dag digital i 30 dagar.

Dags att köpa licenser?
Beställ licenser till Svenska dag för dag digital via detta formulär.

Banner för Svenska dag för dag digital

Böckerna Svenska dag för dag

Beställ Svenska dag för dag digital