Goda grunder

Senast ändrad

Goda Grunder är ett läromedel i svenska för vuxna invandrare. Materialet är lämpligt att använda i kurs B och C inom sfi. Det kan dessutom användas i annan typ av nybörjarundervisning såväl inom som utom Sverige.

Goda Grunder

Författare: Cecilia Fasth & Anita Kannermark

Goda Grunder ger goda möjligheter till en kommunikativ undervisning. Läromedlet innehåller många dialoger och såväl texter som övningar har ett verklighetsnära innehåll som ofta anknyter till elevens egen situation. 

I Goda Grunder prioriteras helheten i språket framför delarna. Texterna är därför relativt långa, men ganska enkla. Samma konstruktioner och glosor återkommer ofta, fastän på olika sätt. Det ger en ständig repetition och ett naturligt språk redan från början.

Textboken innehåller 20 avsnitt med dialoger och berättande texter från vardagslivet. Dessutom förekommer exempel på formellt språk. Avsnitten behandlar ett eller flera teman genom vilka man på ett naturligt sätt kan föra in olika samhällsorienterande moment.

Texterna är inte grammatiskt bundna. Grammatiska översikter finns i slutet av boken.

Lärarpärmen bestod av lärarhandledning, kopieringsdel och bildsats. Numera kan man köpa lärarhandledningen som pdf. Pärmen är slutsåld.

Övningsboken omfattar introduktionsövningar, övningar till textbokens avsnitt och repetitionsövningar.

Digitalt ljud

Ljudmaterialet omfattade fyra cd-skivor med inspelning av: 

 • textbokens texter med visor och sånger, 2 cd
 • uttalsövningar (i övningsboken t.o.m. 6:e upplagan – opauserad och pauserad version)
 • hörförståelsetexter (i övningsbok/lärarpärm).

Numera finns ljudet digitalt. Kontakta förlaget för att få filerna!

Ordlista

Ordlistan omfattar ungefär 5000 ord och uttryck hämtade ur Goda Grunder. Följande ordlistor finns:
svensk-albansk, svensk-arabisk, svensk-engelsk, svensk-estnisk, svensk-finsk, svensk-fransk, svensk-kroatisk, svensk-persisk, svensk-polsk, svensk-rumänsk, svensk-rysk, svensk-somalisk, svensk-spansk, svensk-sydkurdisk, svensk-tigrinsk, svensk-turkisk, svensk-tysk samt svensk-ungersk.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

 • Goda Grunder textbok, 149,– SLUT!
 • Goda Grunder övningsbok, 159,–
 • Goda Grunder lärarhandledning (pdf), 146,–
 • Goda Grunder facit, 49,–
 • Goda Grunder ordlista, 76,–
 • Goda Grunder cd textbok, 99,–
 • Goda Grunder cd hörförståelse, SLUT
 • Goda Grunder cd uttal, 99,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

 • Goda Grunder textbok, ISBN9789174345421 – SLUT!
 • Goda Grunder övningsbok, ISBN9789174345438
 • Goda Grunder lärarhandledning (pdf), ISBN9789174346695
 • Goda Grunder facit, ISBN9789174345605
 • Goda Grunder svensk-albansk ordlista, ISBN9789174343489
 • Goda Grunder svensk-arabisk ordlista, ISBN9789174342949
 • Goda Grunder svensk-engelsk ordlista, ISBN9789174345575
 • Goda Grunder svensk-estnisk ordlista, ISBN9789174342611
 • Goda Grunder svensk-finsk ordlista, ISBN9789174342581
 • Goda Grunder svensk-fransk ordlista, ISBN9789174342628
 • Goda Grunder svensk-kroatisk ordlista, ISBN9789174343229
 • Goda Grunder svensk-persisk ordlista, ISBN9789174342932
 • Goda Grunder svensk-rumänsk ordlista, ISBN9789174342567
 • Goda Grunder svensk-rysk ordlista, ISBN9789174342901
 • Goda Grunder svensk-somalisk ordlista, ISBN9789174343298
 • Goda Grunder svensk-spansk ordlista, ISBN9789174343243
 • Goda Grunder svensk-sydkurdisk ordlista, ISBN9789174342857
 • Goda Grunder svensk-tigrinsk ordlista, ISBN9789174342918
 • Goda Grunder svensk-turkisk ordlista, ISBN9789174342635
 • Goda Grunder svensk-tysk ordlista, ISBN9789174342642
 • Goda Grunder svensk-ungersk ordlista, ISBN9789174342574
 • Goda Grunder cd textbok, ISBN9789174345971
 • Goda Grunder cd hörförståelse, ISBN9789174345988 (SLUT!)
 • Goda Grunder cd uttal, ISBN9789174345995

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Goda Grunder hos Adlibris
Köp Goda Grunder hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.