Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända

Senast ändrad

Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända – är ett uppdaterat urval ur det klassiska läromedlet Goda grunder. Det är utvecklat för kurser i svenska för nyanlända som bland annat anordnas av studieförbund och folkhögskolor under asyltiden.

Goda grunder – vardagssvenska

Författare: Cecilia Fasth & Anita Kannermark

Läromedlet är en kombinerad läro- och övningsbok. Tonvikten är lagd på att praktiskt öva det språk som förekommer i vardagliga situationer. Efter varje textavsnitt följer övningar som stärker de språkliga färdigheterna.

Det ger goda möjligheter att öka deltagarnas förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Texter och bilder stimulerar till samtal och diskussioner. Olika teman i de tolv avsnitten ger asylsökande och andra nyanlända kunskap om och förståelse för det svenska samhället.

Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända består av:

  • textavsnitt med många dialoger
  • varierade övningar
  • grammatisk översikt
  • gratis ljud på nätet – www.godagrunder.se
  • gratis lärarhandledning på nätet.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända, 105,–

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Goda grunder hos Adlibris
Köp Goda grunder hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Läromedlets webbplats