Svenska dag för dag

Senast ändrad

Svenska dag för dag är fyra allt-i-ett-böcker för sfi kurs A, B, C och D och annan undervisning i svenska. B-, C- och D-böckerna passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. Dessutom finns det en bok för introduktionskurser innan sfi.

Svenska dag för dag

Författare: Jan Zara.
Medförfattare (A-boken): Anette Hokkanen.

Böckerna i Svenska dag för dag-serien utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier (introduktionsboken har fem veckor). Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, hälsa eller matlagning.

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

 • Måndag: Ordkunskap och läsning
 • Tisdag: Ordkunskap och läsning
 • Onsdag: Grammatik
 • Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar
 • Fredag: Hör- och talövningar

Alla texter finns inlästa på www.svenskadagfordag.se Där finns även facit och en kort lärarhandledning i pdf-format med författaren Jan Zaras tankar om och tips till böckerna. Anette Hokkanen är medförfattare till A-boken.

Svenska dag för dag digital finns för sfi kurs B, C och D samt introduktionskurs. Det passar fjärrundervisning och ”blended learning”.

Pris till skolor etc.

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

 • Svenska dag för dag introduktionsbok, 149,–
 • Svenska dag för dag A, 219,–
 • Svenska dag för dag B, 219,–
 • Svenska dag för dag C, 219,–
 • Svenska dag för dag D, 219,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

 • Svenska dag för dag introduktionsbok, ISBN9789174347555
 • Svenska dag för dag A, ISBN9789174347890
 • Svenska dag för dag B, ISBN9789174347463
 • Svenska dag för dag C, ISBN9789174347098
 • Svenska dag för dag D, ISBN9789174347104

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Svenska dag för dag introduktionsbok hos Adlibris
Köp Svenska dag för dag introduktionsbok hos Bokus
Köp Svenska dag för dag A hos Adlibris
Köp Svenska dag för dag A hos Bokus
Köp Svenska dag för dag B hos Adlibris
Köp Svenska dag för dag B hos Bokus
Köp Svenska dag för dag C hos Adlibris
Köp Svenska dag för dag C hos Bokus
Köp Svenska dag för dag D hos Adlibris
Köp Svenska dag för dag D hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Ljud & lärarhandledning till Svenska dag för dag

Svenska dag för dag digital