Kort och lätt

Senast ändrad

Kort och lätt är ett läromedel för träning i läsförståelse. Boken vänder sig främst till vuxna inlärare på sfi- och sva-kurser och den är särskilt lämplig för dem som behöver träna upp läshastigheten med hjälp av korta och relativt lätta texter. Nivån motsvarar A1–B1 i den europeiska språkskalan (GERS).

Kort och lätt

Författare: Ylva Olausson

Kort och lätt är tänkt att användas som självstudiematerial såväl i klassrummet som hemma. Bokens tre inledande avsnitt innehåller svenskt vardagsspråk i form av minidialoger och brev/mejl. Därefter följer ett omfattande avsnitt med tidningstexter och boken avslutas med mer temabaserade texter inom områden som fakta om Sverige, litteratur, reklam, kläder och mode samt affärssvenska. Tyngdpunkten i boken ligger på läsning av tidningstexter, i huvudsak nyhetsnotiser, men texterna kan med fördel även användas för träning i muntlig färdighet.

I varje avsnitt finns frågor på texterna och övningar i ordkunskap och ordbildning med anknytning till texterna. Övningar på sammansatta ord har givits stort utrymme i boken eftersom dessa ord ofta är svåra att tolka och förstå för dem som läser svenska som andraspråk. Facit finns i boken.

Författaren Ylva Olausson har även gett ut novellserien Hand i hand, Formell svenska och Vardaglig svenska på Folkuniversitetets förlag.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Kort och lätt, 169,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

  • Kort och lätt, ISBN9789174346305
  • Kort och lätt e-bok (pdf), ISBN9789174347838

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Kort och lätt hos Adlibris
Köp Kort och lätt hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.