Historik och organisation

Många lärare vid Folkuniversitetet producerade läromedel själva. Detta lade grunden till Folkuniversitetets förlag. Folkuniversitetets förlag har sitt ursprung i Kursverksamhetens förlag, som grundades 1972.

För att markera tillhörigheten till Folkuniversitetet ändrades namnet till Folkuniversitetets förlag år 2000. När arbetskraftskraftsinvandringen till Sverige ökade på 1960-talet blev Folkuniversitetet en av de största anordnarna av svenska för invandrare i dåvarande Skolöverstyrelsens regi.

Många lärare vid Folkuniversitetet skaffade sig värdefull erfarenhet av svenska för invandrare och producerade efterhand läromedel själva. Detta lade grunden till Folkuniversitetets förlag. Förlaget har behållit inriktningen med utgivning av svenska som andraspråk. Med varumärken som Nybörjarsvenska, Goda Grunder, Bygg upp ditt ordförråd och Form i fokus har förlaget kunnat bevara och stärka sin ställning. Ett läromedel i svenska som främmande språk, På svenska!, vänder sig till studerande vid t ex universitet i Sverige eller utomlands.

Utgivning

Svenska för invandrare och svenska som andraspråk utgör kärnan i vår utgivning. Men vi erbjuder många andra moderna språk. Särskilt för italienska finns läromedel för olika nivåer och studieformer. Inom andra språk har vi läromedel för nybörjarnivå och uppåt. Våra läromedel bygger ofta på dialoger i vardagsmiljö och kända situationer ­ de ger studerande språkkunskaper att praktisera i det verkliga livet. I moderna läromedelsproduktioner ingår dessutom ofta digitala språkprogram med olika övningar och träningsmoment.

Dialoger och andra texter finns inspelade för övning i hörförståelse och uttal. Läromedlen erbjuder också inspirerande texter om kultur och samhälle. Andra är inriktade på att träna färdigheter i grammatik, ordkunskap eller skrivning.

Organisation

Folkuniversitetets förlag är en stiftelse bildad av moderstiftelsen Folkuniversitetet, som har Lunds universitet och studentkårer som huvudmän. Fram till 1992 kallades moderstiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Folkuniversitetet är ett studieförbund tillkommet på initiativ av forskare, lärare och studenter vid Lunds universitet. Både Folkuniversitetets förlag och Folkuniversitetet står helt fria från politiska, religiösa och fackliga intressen.

Styrelse

Bengt Söderström, ordförande, professor i mikrobiologisk ekologi vid Lunds universitet
Annika Dolk, vd, rektor för Folkuniversitetet Region Syd i Lund
Bengt E Y Svensson, professor emeritus i teoretisk fysik vid Lunds universitet
Jenny Pobiega, representant för Lunds universitets Studentkår

Bankuppgifter

Org.nr. 845000-6674 
Momsreg.nr./VAT-nr. SE845000667401
IBAN SE46 9500 0099 6026 0437 7404
SWIFT-BIC:NDEASESS
Bankgiro 646-4457 
Plusgiro 43 77 40-4 
Nordea Bank clearingnr. 9960